Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  31861/B-Zbl

Business name: 
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.
 
Registered seat: 
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 10
 
Identification number (IČO): 
35 887 222
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/25/2004
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/03/2020)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/03/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/30/2020)
Plnomocenstvo.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/30/2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/08/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/04/2019)
Výročná správa za rok 2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/06/2017)
Odstúpenie z funkcie konateľa spoločnosti.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/06/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/15/2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/15/2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/15/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
norárska zápisnica 33/2016,Nz 19177/2016 zo dňa 30.05.2016-zmluva o zlúčení medzi ČSOB Leasing poisťovací maklér sro. a VB LEASING Sprostredkovateľská sro.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 07/01/2016)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2016
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 07/01/2016)
úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 01.07.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/01/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2016)
Notárska zápisnica N 33/2016, Nz 19177/2016, NCRls 19724/2016 z 30.5.2016, zmluva o zlúčení spoločností
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/08/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/21/2012)
vyhlásenie 4.5.2012
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/24/2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2012)
Výročná správa o podnikateľskej činnosti za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2012)
Odvolanie z funkcie zo dňa 14.12.2011
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/31/2012)
Výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2011)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-A/2010/51393-2 8.11.2010
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/10/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti 22.10.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/10/2010)
Úplné znenie ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY 22.10.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/10/2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2010)
Výročná správa za rok 2009, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2010)
Vyhlásenie zo dňa 29.04.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/08/2010)
výročná správa, účtovná závierka 2008, správa o súlade 29.5.2009, správa nezávislého audítora 30.3.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa audítora zo dňa 30.3.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o vymenovaní konateľa, Ľubomír Zaťko, 14.03.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/26/2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2008)
Podpisový vzor konateľa - Ľubomír Zaťko, zo dňa 14.3.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/08/2008)
Výročná správa za rok 2006, Informácie o audite výročnej správy, Účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.10.2006
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/09/2007)
Podpisový vzro P. Bojanovský zo dňa 07.07.2006
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/19/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2006)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Višňovský, Ing. Juraj Ebringer, Ing. Jozef Ďurčanský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/01/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, 27.5.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/30/2004)
ROZHODNUTIE o udelení povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra, GRUFT-254/2004/7PMPO, 3.6.2004
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/30/2004)
ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 26.4.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/17/2004)
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, Žo-2004/04043/2/Z89, 3.5.2004
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/17/2004)
Vyhlásenie správcu vkladu, 26.4.2004
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/17/2004)
Date of updating data in databases:  05/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person