Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3073/T-Zbl

Obchodné meno: 
BIOLIFE spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Matúškovská cesta 884
Galanta 924 00
 
IČO: 
31 431 747
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
30.03.1993
 
Uložené listiny: 
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.11.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 22.11.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 02.12.2013
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 05.12.2013
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Zápisnica z MVZ z 18.11.2013
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Alžbeta Szabóová na Adrián Iványi
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Alžbeta Szabóová na Miroslav Szabo
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Alžbeta Szabóová na Ing. Tibor Szabo
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Prehlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Zápisnica z MVZ z 27.04.2017
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Listina prítomných spoločníkov na MVZ 27.04.2017
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Miroslav Szabo na Ing. Tibor Szabo
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Zápisnica z MVZ z 18.05.2017
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Listina prítomných spoločníkov na MVZ 18.05.2017
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Adrián Ivány na Ing. Tibor Szabo
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Peter Czirák
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.01.2006)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 02.04.2002)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 02.04.2002)
Zápisnica z VZ 28.12.2001
  (Dátum doručenia: 02.04.2002)
Zápisnica z VZ 04.03.2002
  (Dátum doručenia: 02.04.2002)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Tibor Szabo, Matúškovo
  (Dátum doručenia: 02.04.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
Overenie výročnej správy 2002
  (Dátum doručenia: 20.02.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 20.02.2004)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.02.2004)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.02.2004)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 20.02.2004)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
Vyhlásenie na prevzatie záväzku na nový vklad - Miroslav Szabo
  (Dátum doručenia: 13.01.2006)
Vyhlásenie na prevzatie záväzku na nový vklad - Adrián Iványi
  (Dátum doručenia: 13.01.2006)
Vyhlásenie na prevzatie záväzku na nový vklad - Ing. Tibor Szabo
  (Dátum doručenia: 13.01.2006)
Vyhlásenie na prevzatie záväzku na nový vklad - Alžbeta Szabóová
  (Dátum doručenia: 13.01.2006)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene a rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 13.01.2006)
Zápisnica z VZ 21.12.2005
  (Dátum doručenia: 13.01.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Zápisnica z MVZ 18.11.2013
  (Dátum doručenia: 10.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)