Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10844/L-Zbl

Obchodné meno: 
Mountfield SK, s.r.o.
 
Sídlo: 
Kollárova 85
Martin 036 01
 
IČO: 
36 377 147
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
15.12.1997
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2023)
Vyhlásenie.asice
  (Dátum doručenia: 14.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 14.07.2023)
Vyhlásenie zo dňa 09.08.2022
  (Dátum doručenia: 23.08.2022)
Zápisnica a listina prítomných z VZ konaného dňa 9.8.2022.asice
  (Dátum doručenia: 22.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.08.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Zápisnica a listina prítomných z MVZ 20.12.2021.asice
  (Dátum doručenia: 29.12.2021)
Vyhlásenie.asice
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.08.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy ku dňu 29.9.2020.asice
  (Dátum doručenia: 28.10.2020)
Zápisnica a listina prítomných z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.9.2020.asice
  (Dátum doručenia: 28.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2020)
Vyhlásenie k ÚZ 2019
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Zápisnica z VZ z 18/2/20
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Úplné znenie SZ z 18/2/20
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia 30/6/2009
  (Dátum doručenia: 22.01.2020)
Podpisový vzor nového konateľa Ing. Igora Ormandyho.asice
  (Dátum doručenia: 16.09.2019)
Zápisnica a listina prítomných z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.8.2019.asice
  (Dátum doručenia: 16.09.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Vyhlásenie k ÚZ 2017
  (Dátum doručenia: 17.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
spoločenská zmluva zo dňa 10/9/2017
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
zápisnica z VZ zo dňa 10/9/2017
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Vyhlásenie konateľa z 26/6/17
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Úplné znenie SZ z 9/1/17
  (Dátum doručenia: 09.02.2017)
Podpisový vzor: J.Moravová
  (Dátum doručenia: 09.02.2017)
Zápisnica z MVZ z 9/1/17
  (Dátum doručenia: 09.02.2017)
Živnostenský register z 8/2/17
  (Dátum doručenia: 09.02.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
zápisnica z VZ zo dňa 10/12/2015
  (Dátum doručenia: 14.01.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Úplné znenie SZ z 25/3/14
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Zápisnica z MVZ z 25/3/14
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Vyhlásenie konateľa z 30/4/14
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Rozhodnutie NBS z 28/2/14
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
účtovná závierka 2012 +správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
výročná správa 2012+vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
VS 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.09.2012)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 06.09.2012)
zápisnica z MVZ zo dňa 30/3/2012
  (Dátum doručenia: 10.05.2012)
účtovná závierka 2010 + poznámky + VS + SNA + dodatok k SNA
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Úplné znenie SZ z 1/2/10
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Zápisnica z MVZ z 1/2/10
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Zápisnica z MVZ z 21/11/09
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Úplné znenie SZ z 21/11/09
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
Účtovná závierka 2008+SNA
  (Dátum doručenia: 17.12.2009)
účtovná závierka 2008 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Účtovná závierka 2007 + Výročná správa, Správa nezavislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Účtovná závierka 2006+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Účt. závierka 2005, SNA, výroč. správa 2005
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Spoločenská zmluva, zápis val. zhromaždenia, podpisový vzor,
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Účtovná závierka 2004, audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Spoločenská zmluva, zápis val. zhromaždenia z 30/9/04
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 15/7/04
  (Dátum doručenia: 03.08.2004)
Účtovná závierka 2003, audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 03.08.2004)
Zápisnica z VZ,
  (Dátum doručenia: 03.08.2004)
Spoločenská zmluva, živn. list, pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 03.03.2004)
Zmluva o zlúčení spoločnosti, zápis val. zhromaždenia z 18/11/03,
  (Dátum doručenia: 17.02.2004)
Spol. zmluva, zápis val. zhromaždenia,
  (Dátum doručenia: 25.10.2003)
2x zápisnica vz, 2x účt. závierka 2002, 2x správa audítora,
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Spol. zmluva, zápis val. zhromaždenia, účt. závierka,
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
kons. účt. závierka
  (Dátum doručenia: 05.08.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR