Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3211/T-Zbl

Obchodné meno: 
Ryboprodukt s.r.o.
 
Sídlo: 
2230
Skalica 909 01
 
IČO: 
31 441 530
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.09.1993
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.12.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Notárska zápisnica Nz 20608/2003, N 158/2003
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 14.03.2019)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.12.2009)
Notárska zápisnica č. N 399/08, NZ 33552/08, NCRls 33217/08 z 7.8.2008 - Osvedčenie o MVZ + Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Jozef Lašák, Skalica
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
Osvedčenie o podpisovom vzore konateľa - Ing. Mgr. Martin Vičan
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Ľudovít Košík
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Podpisový vzor člena dozornej rady Jozef Lašák
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Podpisový vzor konateľa Anton Dinka
  (Dátum doručenia: 14.03.2019)
Podpisový vzor konateľa Adrián Hertl
  (Dátum doručenia: 14.03.2019)
Zápisnica z ustanovenia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Zápisnica z MVZ 06.04.2011
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 07.05.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.02.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.02.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.02.2021)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 10.05.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2019)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.02.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.02.2022)
Zápisnica z MVZ z 12.12.2017
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
Zápisnica z VZ 19.06.2013
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Zápisnica z 15. VZ 22.04.2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Zápisnica z VZ 18.04.2007
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Zápisnica z VZ 30.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Vyhlásenie konateľa z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Zápisnica z VZ 12.04.2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníkov z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Prehlásenie spoločníka z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Bankový doklad
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Príjmový pokladničný doklad
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Zápisnica z VZ 15.04.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Pozvánky na MVZ 19.11.2021
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Prezenčná listina z MVZ z 19.11.2021
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Výpis uznesenia zo zasadnutia MZ Mesta Skalica
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Zápisnica z MVZ z 19.11.2021
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Vyhlásenie o prijatí záväzku platiť vklad na zvýšené základné imanie
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Vyhlásenie o prijatí záväzku platiť vklad na zvýšené základné imanie
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Zápisnica z VZ 19.06.2013
  (Dátum doručenia: 17.10.2013)
Zápisnica z VZ z 2.12.2019
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Zápisnica z VZ 16.05.2005
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Vyhlásenie o prijatí záväzku
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Vyhlásenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - RNDr. Anton Dinka, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Mgr. Vladimír Pečimon, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Milan Tomík, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Bohumil Bartoš, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Gerhard Drinka, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Vyhlásenie konateľa - Ľudovít Barát, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Vyhlásenie konateľa - Ľudovít Barát, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Podpisový vzor konateľa - Ľudovít Barát, Skalica
  (Dátum doručenia: 16.04.2003)
Vyhlásenie správcu vkladu z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  02.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)