Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Nitra
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  45862/N-Zbl

Business name: 
E-ADVERTISES, s.r.o.
 
Registered seat: 
Ul. priateľstva 1375/1
Komárno 945 01
 
Identification number (IČO): 
46 845 151
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/29/2012
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/25/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/09/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/28/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/21/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/18/2017)
Listina prítomných.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/17/2018)
ROZHODNUTIE.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/17/2018)
Úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/21/2016)
Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/18/2017)
Úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/09/2015)
Úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/28/2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/25/2012)
PV + Prehlásenie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/28/2015)
podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/21/2012)
Podpisový vzor konateľa spoločnosti.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/18/2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/17/2018)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/18/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/18/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/18/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/08/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/08/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2017)
Prehlásenie spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/09/2015)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/21/2012)
Rozhodnutie spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/19/2019)
Rozhodnutie jediného spol.
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/11/2018)
Listina prítomných
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/11/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/17/2018)
Čestné prehlásenie spoločníka.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/17/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/21/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/21/2012)
Date of updating data in databases:  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person