Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  129437/B-Zbl

Business name: 
CTPark Čierny Les, spol. s r.o.
 
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
 
Identification number (IČO): 
51 283 808
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/23/2018
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/22/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/22/2018)
Podpisový vzor konateľa spolu so súhlasom s ustanovením do funkcie
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/22/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/22/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/30/2018)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/04/2018)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/04/2018)
CTP Poperty Lux_CTP Invest_Uplne znenie spolocenskej zmluvy spolocnosti CTPark Zilina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/04/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/23/2020)
úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/23/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2020)
Zápis zo zasadnutia VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/10/2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/22/2021)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/10/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/17/2021)
úplné znenie ZL
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/07/2022)
Plnomocenstvo zo dňa 25.4.2022
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/28/2022)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.4.2022
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/28/2022)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.4.2022
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/28/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2022)
Date of updating data in databases:  06/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person