Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  130357/B-Zbl

Obchodné meno: 
AUTOCONT s.r.o.
 
Sídlo: 
Krasovského 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
 
IČO: 
36 396 222
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
15.01.2001
 
Uložené listiny: 
účt. záv,
  (Dátum doručenia: 27.06.2002)
3x pod. vzor, výr. správa,
  (Dátum doručenia: 06.03.2003)
Účtovná (konsolidovaná) závierka 2002,
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Stanovy, Nz 95697/03, zápis DR, zápis zo zasadnutia zamestnancov, 7x pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 10.11.2003)
NZ 34011/04, úplné znenie stanov, účtovná závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Osvedčenie o MVZ-NZ 43187/06 z 31/10/06
  (Dátum doručenia: 15.11.2006)
Podpisový vzor: Mag. F. Fraberger, Ing. J. Šafárik, Ing. J. Kapitulík
  (Dátum doručenia: 15.11.2006)
Účtovná závierka k 31/3/07
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Účtovná závierka k 31.3 2004, 2005
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo 14.8.2008
  (Dátum doručenia: 26.08.2008)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 25.8. 2008 - NZ 35965/2008
  (Dátum doručenia: 26.08.2008)
Podpisový vzor Ing. Boris Kekeši, Ing. Dušan Krčmárik
  (Dátum doručenia: 26.08.2008)
Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 8.1.2009 + úplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
NZ 306/2008 zo dňa 8.1.2009 - VZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
NZ 10661/09 zo dňa 2.4.2009 - valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 03.04.2009)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Stanovy spoločnosti versity, a.s.
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Zápisnica z VZ z 18/9/09
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Podpisový vzor: Ing.M.Goldschmidt
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
NZ 54648/08 zo dňa 4.12.2008 (VZ) + NZ 54660/08 zo dňa 4.12.2008 (rozhodnutie jedinéh akcionára)
  (Dátum doručenia: 05.12.2008)
Zmluva o zlúčení z 4.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.10.2008)
Osvedčenie o VZ-NZ 47917/09 z 8/12/09
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Úplné znenie stanov a.s. z 1.1.2010
  (Dátum doručenia: 01.02.2010)
zápisniaca z valnébho zhromaždenia zo dňa 29.06.2010, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
účtovná závierka za rok 2009, spráava nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi versity, a.s., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava /nástupnícka spoločnosť/ a AutoCont SK a.s., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava /zanikajúca spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, Správa nezávislého audítora, Vyhlásenie, Výročná správa
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Výročná správa za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2013
  (Dátum doručenia: 25.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
NZ 54669/08 zo dňa 4.12.2008 (zmluva o zlúčení)
  (Dátum doručenia: 05.12.2008)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Rozhodnutie AutoCont o volbe clena dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 16.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za obdobie 01.01.2015 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za obdobie 01.01.2015 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za obdobie 01.01.2015 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Zmluva o predaji casti podniku
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Priloha c.1 k zmluve o predaji
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Priloha c. 2 k zmluve o predaji
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Priloha c. 3 k zmluve o predaji
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Priloha c. 4 k zmluve o predaji
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Priloha c. 5 k zmluve o predaji
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Priloha c. 6 k zmluve o predaji
  (Dátum doručenia: 04.11.2011)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2016)
Výročná správa za obdobie 04/2015 - 03/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2017)
Uloženie opravených stanov.zep
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Opravené stanovy k 22.11.2016.zep
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Čestné vyhlásenie spoločnosti o stanovách .zep
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
splnomocnenie .zep
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.09.2017)
Výročná správa za obdobie 04/2016 - 03/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Zápisnica z rozhodnutie jediného akcionára z 20.2.2016
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Výročná správa za obdobie 04/2017 - 03/2018.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Úplné znenie spol. zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 26.11.2018)
plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 26.11.2018)
Podpisový vzor - Ing. Milan Futák
  (Dátum doručenia: 26.07.2018)
Podpisový vzor - Mario Háronik
  (Dátum doručenia: 26.07.2018)
Podpisový vzor - Ondřej Matuštík
  (Dátum doručenia: 26.07.2018)
Podpisové vzory - Ing. Milan Futák, Mário Háronik
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
Spoločenská zmluva zo dňa 26.7.2018
  (Dátum doručenia: 26.07.2018)
Notárska zápisnica N 544/2018 , Nz 24410/2018
  (Dátum doručenia: 26.07.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Spoločenská zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Plná moc.asice
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.doc
  (Dátum doručenia: 03.04.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03.doc
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Výročná správa za obdobie 04/2018 - 03/2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Výročná správa za obdobie 04/2018 - 03/2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Výročná správa za obdobie 04/2019 - 03/2020
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Plnomocenstvo.zepx
  (Dátum doručenia: 24.01.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2021)
Výročná správa za obdobie 04/2020 - 03/2021
  (Dátum doručenia: 09.09.2021)
Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)