Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3421/B-Zbl

Obchodné meno: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
 
Sídlo: 
Račianska 162
Bratislava 831 54
 
IČO: 
31 322 999
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
04.05.1992
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 24.02.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Zápisnica z rokovania riadneho VZ z 5.4.2005
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2020
  (Dátum doručenia: 27.08.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.2.2020
  (Dátum doručenia: 27.08.2020)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia, 23.4.2020
  (Dátum doručenia: 24.04.2020)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2021
  (Dátum doručenia: 19.04.2021)
stanovisko dozornej rady z 19.3.2014
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 19.3.2014
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Dodatok č.16
  (Dátum doručenia: 24.02.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 11.02.2003
  (Dátum doručenia: 24.02.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 07.02.2003
  (Dátum doručenia: 24.02.2003)
Notárska zápisnica N 26/2005, Nz 9357/2005, NCRls 9254/2005
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.2007
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Notárska zápisnica N 7/2007, Nz 1666/2007, NCRls 1658/2007, Stanovy zo dňa 15.1.2007
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2006, listina prítomných.
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 29.3.2010
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 29.3.2010
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.4.2011
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Zápisnica z dozornej rady z 14.4.2011, stanovisko
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 14.4.2011
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 19.3.2014 o 9,00
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
listina prítomných z 19.3.2014
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 19.3.2014
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.9.2014
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Zápisnicazo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia z dňa 11.9.2018 , Zvoláva , Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Zápisnica z valného zhormaždenia z 29.3.2010
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2016, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
plná moc Ing. Ja Borguľová, Ing. Beata Kopecká
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Notárska zápisnica N 114/2012, Nz 11232/2012, NCRls 11519/2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 03.04.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
úplné znenie stanov zo dňa 3.7.2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Podpisový vzor - Ing. Marián Borodáč, zo dňa 3.2.2020
  (Dátum doručenia: 27.08.2020)
Podpisový vzor - Ing. Martin Madura
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Podpisový vzor - Ing. Ondrej Boržík, PhD.
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Podpisové vzory - Ing. Dušan Paluga, Ing. Michal Kudzia
  (Dátum doručenia: 03.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2008,Správa nezávislého audítora zo dňa 19.3.2009
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 03.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2013, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.3.2013
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.3.2013
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Stanovisko dozornej rady zo dňa 26.3.2013
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Predstavenstvo akciovej spoločnosti - valné zhromaždenie akcionárov zo dňa 26.3.2013
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Zápisnica z valného zhormaždenia zo dňa 26.3.2004
  (Dátum doručenia: 23.08.2004)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Rozdelenie zisku dosiahnutého v r. 2008
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.02.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 23.08.2004)
Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.05.2006)
Notárska zápisnica z 3.7.2007 osvedčujúca konanie valného zhromaždenia, zápisnica z valného zhromaždenia (schválenie stanov), listina prítomných, pozvánka na valné zhromaždenie,
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2006, správa nezávislého audítora, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2007.
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2008
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
účtovná závierka , správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 08.03.2008
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009,Listina prítomných,Pozvanie na riadne valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Výročná správa za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.04.2011)
účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.03.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.3.2015
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
účtovná závierka za rok 2018, zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.doc
  (Dátum doručenia: 06.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.doc
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.xls
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2004 , správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka k 31.12.2020
  (Dátum doručenia: 19.04.2021)
Účtovná závierka, 31.12.2019
  (Dátum doručenia: 24.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
plná moc MUDr. Ľubica Kováčová, Ing. Dušan Paluga 21.2.2012
  (Dátum doručenia: 30.03.2012)
Plnomocenstvo - Ing. Jozef Kopecký
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Obvodný banský úrad v Bratislave - oprávnenie na montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení č. 455-1259/2014/E
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)