Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6835/B-Zbl

Obchodné meno: 
Railtrans International, a.s.
 
Sídlo: 
Kukučínova 22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
 
IČO: 
46 384 740
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.11.2011
 
Uložené listiny: 
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 08.06.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Podpisový vzor konateľa Ing. Alexandra Broszová
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Podpisový vzor konateľa Roman Rapant
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Podpisový vzor konateľa Roman Rapant
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Podpisový vzor konateľa Ing. Daniel Šottník
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Podpisový vzor konateľa Tímea Kliment
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Podpisový vzor konateľa Ing. Alexandra Broszová
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2018, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 17.10.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.11.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 05.01.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.01.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.12.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.12.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 29.12.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.12.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 29.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 26.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Znalecký posudok č. 11/2013
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Notárska zápisnica N 553/2018, Nz 24780/2018, NCRls 25243/2018
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Listina prítomných akcionárov na MVZ 30.07.2018
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Notárska zápisnica N 833/2015, Nz 39980/2015, NCRls 40838/2015
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Notárska zápisnica N 1362/2014, Nz 31139/2014, NCRls 31773/2014
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Prehlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Licencia_zeleznicne drahy
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)