Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10541/P-Zbl

Listiny sa nachádzajú v spise novej právnej formy spoločnosti.

Obchodné meno: 
SLOVENSKÉ LOTÉRIE s.r.o.
 
Sídlo: 
L. Svobodu 2689/80
Poprad 058 01
 
IČO: 
35 742 691
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
17.03.1998
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie o zmene právnej formy.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
podpisovy vzor clena dozornej rady 1.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
podpisovy vzor clena dozornej rady 2.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
podpisovy vzor clena dozornej rady 3.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
podpisovy vzor konatela 1.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
podpisovy vzor konatela 2.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
podpisovy vzor konatela 3.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
PM.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Filip Akai
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Hana Binarová
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Škorňa
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Lukáš Binar
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Podpisový vzor predseda predstavenstva - Ing. Jozef Binar
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Pavel Binar
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Uplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Notarska zapisnica N 1252/2017, zo dňa 19.12.2017 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Zapisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2017
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Zoznam akcionarov
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Rozhodnutie MF SR zo dňa 2.10.2017
  (Dátum doručenia: 04.01.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.7.2017
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2017
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Adrián Zvara zo dňa 12.6.2017
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Ján Chaluš, zo dňa 20.7.2017
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Podpisovy vzor člena predstavenstva - Ján Škorňa, zo dňa 30.8.2017
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Podpisovy vzor člena dozornej rady - Ing. Martin Koleda, zo dňa 30.8.2017
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Vzdanie sa výkonu funkcie člena dozornej rady - Miloš Chochula, zo dňa 10.3.2017
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Róbert Kuracina, zo dňa 18.4.2017
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ján Škorňa, zo dňa 18.4.2017
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2017
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2017
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Škorňa, zo dňa 7.3.2017
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Adrián Zvara, zo dňa 7.3.2017
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Antonios Katsaounis, zo dňa 7.3.2017
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
uplne znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Nikolaos Nikolakopoulus zo dňa 10.6.2015
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Vzdanie sa funkcie - Efthymios Papageorgiou
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Antionios Markopoulos, PhD, 3.5.2016
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Nikolaos Kontopoulos, BA, MBA - zo dňa 3.5.2016
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Maria Stergiou, BA, PhD, MBA - zo dňa 3.5.2016
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2016
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2015
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 1599/2014 zo dňa 27.11.2014
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 14.11.2014
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dňa 14.11.2014
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Zápisnica z konania valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2014
  (Dátum doručenia: 10.11.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Efthymios Papageorgiou zo dňa 13.10.2014
  (Dátum doručenia: 10.11.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Miloš Chochula, zo dňa 13.10.2014
  (Dátum doručenia: 10.11.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Plnomocenstvo zo dňa 12.03.2012
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Július Patta, zo dňa 20.5.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 1120/2013 zo dňa 11.9.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 1.8.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
účtovná závierka 2012, výročná správa , zápisnica
  (Dátum doručenia: 04.10.2013)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami TorSys, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (zanikajúca spoločnosť) a SLOVENSKÉ LOTÉRIE, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (nástupnícka spoločnosť)
  (Dátum doručenia: 03.05.2013)
účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.09.2012)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011, pozvánka
  (Dátum doručenia: 28.11.2011)
plnomocenstvo zo dňa 20.06.2011
  (Dátum doručenia: 28.11.2011)
účtovná závierka za rok 2010, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.11.2011)
Plnomocenstvo zo dňa 17.1.2011
  (Dátum doručenia: 10.03.2011)
Plnomocenstvo zo dňa 21.1.2011
  (Dátum doručenia: 10.03.2011)
Notárska zápisnica N 32/2011 zo dňa 9.2.2011
  (Dátum doručenia: 10.03.2011)
Stanovy zo dňa 9.2.2011
  (Dátum doručenia: 10.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2010, zoznam prítomných
  (Dátum doručenia: 12.11.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 12.11.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Stanovy z 4.8.2009
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Podpisový vzor - Efthymios Papageogiou
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Notárska zápisnica N 210/2009, NZ 26312/2009, NCRls 26731/2009
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2009 o 10h, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 01.04.2009)
Stanovy spoločnosti zo dňa 19.3.2009
  (Dátum doručenia: 01.04.2009)
Stanovy spoločnosti zo dňa 6.6.2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Djobek, zo dňa 6.6.2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Július Patta, zo dňa 6.6.2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Nikolaos Nikolakopoulos, zo dňa 27.5.2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Iraklis Pavlou, zo dňa 27.5.2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Fotios Mavroudis, zo dňa 27.5.2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Notárska zápisnica N 300/2008 zo dňa 21.5.2008, osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Notárska zápisnica N 105/2008, zo dňa 7.4.2008 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2008 o 13h, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.3.2008 o 14h
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Miloš Chochula, zo dňa 15.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Djobek, zo dňa 15.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Podpisový vzor členky dozornej rady - Katarína Holčáková, zo dňa 15.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 7.4.2008
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.03.2008)
Výročná správa za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Správa nezávislého audítora za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Úplné znenie Stanov zo dňa 26.10.2006
  (Dátum doručenia: 30.10.2006)
Notárska zápisnica N 341/2006 zo dňa 26.10.2006 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 30.10.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 54801/2006-62, zo dňa 14.7.2006
  (Dátum doručenia: 30.10.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 41559/2006-62, zo dňa 24.5.2006
  (Dátum doručenia: 30.10.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 99895/2005-62 - zo dňa 7.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 4411/2006-62, zo dňa 24.1.2006, Dodatok č.1 k hernému plánu videolotéria
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 14139/2006-62, zo dňa 20.2.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 22122/2006-62, zo dňa 15.3.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 27244/2006-62, zo dňa 31.6.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 39563/2006-62, zo dňa 15.5.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 1712/2006-62, zo dňa 18.1.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií - č.k.: 6964/2005-62
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Notárska zápisnica N 103/2006 zo dňa 27.4.2006 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Stanovy zo dňa 27.4.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2005 zo dňa 17.03.2006
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Rozhodnutie zo 17.3.2005 - Ministerstvo financií SR
  (Dátum doručenia: 13.10.2005)
N 262/2005, Nz 47719/2005, NCRIs 47081/2005 z 12.10.2005 - Osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 13.10.2005)
Správa audítora, výročná správa a účtovná závierka za rok 2004.
  (Dátum doručenia: 14.04.2005)
Notárska zápisnica N 175/2004, Nz 93768/2004
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Úplné znenie stanov z 21.12.2004
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Účtovná závierka pre rok 2002 overená audítorom
  (Dátum doručenia: 16.06.2003)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)