Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3443/B-Zbl

Obchodné meno: 
365.life, d. s. s., a. s.
 
Sídlo: 
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
 
IČO: 
35 904 305
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
20.10.2004
 
Uložené listiny: 
notárska zápisnica N 24/2005, Nz 5003/2005, NCRls 4944/2005 zo dňa 4.2.2005
  (Dátum doručenia: 14.02.2005)
Výročná správa za rok 2004, priebežná účtovná závierka k 31.3.2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Notárska zápisnica N 241/2005, Nz 59335/2005, NCR1s 58627/2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh z 23.11.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Súvaha k 30.9.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Súvaha k 30.6.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.08.2007)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2007)
Priebežná účtovná závierka k 30.09.2007
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 30.06.2007
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch k 30.06.2007
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
notárska zápisnica N 89/2008, Nz 25292/2008 zo dňa 13.06.2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2008)
účtovná závierka za rok 2007, správa nezávislého audítora zo dňa 11.04.2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2008)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Správa o hospodárení s majetkom spoločnosti k 30.6.2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Účtovná závierka k 30.6.2006
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
Notárska zápisnica N 36/2007, Nz 1510/2007, NCRls 1512/2007
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
Notárska zhápisnica N 115/2006, Nz 37870/2006, NCRls 377338/2006, stanovy
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
Priebežná účtovná závierka dôchodkových fondov k 30.6.2011
  (Dátum doručenia: 21.09.2011)
Výročná správa za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.09.2011)
účtovná závierka k 31.03.2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2008)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2012
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011 - STABILITA konzervatívny dôchodkový fond
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, BENEFIT vyváženmý dôchodkový fond
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, PROSPERITA rastový dôchodkový fond
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Notárska zápisnica č. N 696/2012 zo dňa 30.07.2012.
  (Dátum doručenia: 09.08.2012)
účtovná závierka k 30.6.2012
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Účtovná závierka k 30.6.2012, Benefit zmiešaný dôchodkový fond
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Účtovná závierka k 30.6.2012, Perspektíva indexový dôchodkový fond
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Účtovná závierka k 30.6.2012, Prosperita akciový dôchodkový fond
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Účtovná závierka k 30.6.2012, Stabilita dlhopisový dôchodkový fond
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
správa audítora s účtovnou závierkou 2012 ( stabilita)
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
správa audítora s účtovnou závierkou 2012 ( benefit )
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
priebežná účtovná závierka k 31.03.2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
správa audítora s účtovnou závierkou 2012 ( prosperita )
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
správa audítora s účtovnou závierkou 2012( perspektíva )
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 14.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Notárska zápisnica N 120/2016 Nz 1431/2016 NCRls 1459/2016 zo dňa 19.01.2016
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Stanovy a.s. zo dňa 19.01.2016
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 5.10.2016
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 5.10.2016
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 16.11.2016
  (Dátum doručenia: 23.11.2016)
Notárska zápisnica N 39/2017, Nz 2144/2017, NCRls 2169/2017
  (Dátum doručenia: 27.02.2017)
Stanovy z 25.1.2017
  (Dátum doručenia: 27.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2017
  (Dátum doručenia: 16.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2021)
Notárska zápisnica N 509/2014 zo dňa 22.4.2014
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.9.2015
  (Dátum doručenia: 07.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 16.6.2015
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Rozhodnutie NBS č. ODT-5583/2015-2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Rozhodnutie NBS č. ODT-5584/2015-2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.1.2014
  (Dátum doručenia: 05.02.2014)
Notárska zápisnica N 509/2014, NZ 15106/2014, NCRls 15433/2014 z 22.4.2014, stanovy
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
rozhodnutie jediného akcionára z 12.2.2013
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Notárska zápisnica N 176/20163, Nz 4590/20132, NCRls 4783/2013 z 12.2.2013
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
úplné znenie stanov z 12.2.2013
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Salkovič
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
rozhodnutie jediného akcionára z 17.12.2012
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 1.10.2013
  (Dátum doručenia: 17.10.2013)
stanovy
  (Dátum doručenia: 14.02.2005)
Rozhodnutie NB Slovenska
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.3.2018
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka, 20.6.2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Notárska zápisnica N 152/2004, Nz 54920/2004, stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 12.10.2004)
Notárska zápisnica 703/2004, Nz 71880/2004
  (Dátum doručenia: 12.10.2004)
Zápisnica č. 1 zo zasadania dozornej rady z 24.9.2004, PL
  (Dátum doručenia: 12.10.2004)
Vyhlásenie správcu vkladu z 8.10.2004
  (Dátum doručenia: 12.10.2004)
Podpisové vzory - Ing. Josef Beneš, PhDr. Viktor Kouřil, Ing. Tatiana Balážová
  (Dátum doručenia: 12.10.2004)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh z 07.10.2004
  (Dátum doručenia: 12.10.2004)
priloha c. 1 - rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2021.zepx
  (Dátum doručenia: 24.05.2021)
Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.04.2021 preukazujúca zapisované skutočnosti.zepx
  (Dátum doručenia: 24.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)