Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  37095/P-Zbl

Business name: 
DIVIQUE s.r.o.
 
Registered seat: 
Štefánikova 8
Poprad 058 01
 
Identification number (IČO): 
51 966 743
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/06/2018
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2022)
Uplne znenie ZL.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/01/2022)
Zapisnica VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/01/2022)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/03/2021)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/03/2021)
Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/03/2021)
Úplné znenie SZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/03/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2021)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/20/2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/20/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2020)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/14/2020)
Živnostenské oprávnenie.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/14/2020)
Potvrdeni o ukončení podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/14/2020)
Podpisový vzor 1. konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/14/2020)
Podpisový vzor 2. konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/14/2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/14/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2019)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/27/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/27/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/27/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/27/2018)
podpisovy vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/27/2018)
podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/27/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person