Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  640/V-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník
 
Sídlo: 
Malý Horeš
 
IČO: 
00 678 414
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
10.05.1990
 
Uložené listiny: 
Dodatok k stanovám 23.06.2023.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2023)
Úplné znenie stanov 23.06.2023.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2023)
Zápisnica z VČS.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2023)
Prezenčná listina z VČS.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2023)
Zápisnica z náhradnej VČS.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2023)
Prezenčná listina z náhradnej VČS.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2023)
Dodatok k stanovám 24.06.2022.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Úplné znenie stanov 24.06.2022.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Zápisnica z VČS.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Prezenčná listina 1 z VČS.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Zápisnica z náhradnej VČS.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Prezenčná listina 2 z náhradnej VČS.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Dodatok k Stanovám
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Prezenčná listina zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze konanej o 13.00 hod.
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Prezenčná listina zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Dodatok k Stanovám zo dňa 21.06.2019
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Dodatok k Stanovám
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Prezenčná listina zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej členskej schôdze, Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 13.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OU-TV-OZP-2013/03770-2
  (Dátum doručenia: 06.11.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-TV-OZP-2013/07141-2
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Dodatok k Stanovám
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Výročná správa a správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Audítorska správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Stanovisko nezávislého audítora + účtovná závierka + zápisnica zo zasadnutia VČS 2011
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Prezenčná listina zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Rozhodnutie predstavenstva o premene menovitej hodnoty členského vkladu a zapisovaného ZI zo Slovneskej meny na Eurá
  (Dátum doručenia: 06.10.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.10.2011)
Správa nezávislého audítora, účtovná závierka + zápisnica zo zasadnutia náhradnej VČS 2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Správa nezávislého audítora + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + zápisnica za zasadnutia náhradnej členskej schôdze 2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 16.02.2010)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.02.2010)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 16.02.2010)
Podpisový vzor: Ladislav Miklós
  (Dátum doručenia: 16.02.2010)
Prezenčná listina zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 16.02.2010)
Účtovná závierka + správa nezávislého audítora + zápisnica zo zasadnutia náhradnej výročnej členskej schôdze 2008
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
Stanovy - zmena
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
Podpisový vzor: Ing. Zoltán Balogh
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
Podpisový vzor: Barnabáš Erdei
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
Zápisnica zo zasadnutia VČS + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
Zápisnica zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
Stanovy - zmena
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Zápisnica zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Podpisový vzor: Gustáv Illés
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Účtovná závierka + správa pre nezávislého audítora + zápisnica zo zasadnutia VČS za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Zápisnica zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Prezenčná listina zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Účtovná závierka + správa nezávislého audítora + overenie výročnej správy + zápisnica zo zasadnutia VČS za rok 2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Audítorská nezávislého správa 2003
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Podpisové vzory štatutárneho orgánu: Valentín Salay, Ing. Ladislav Kis Tóth, Ing. Blažej Kováč
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Plnomocenstvo pre JUDr. Dušana Szabóa
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Stanovy - zmena
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Zápisnica zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 16.07.2003)
Účtovná závierka + správa nezávislého audítora 2002
  (Dátum doručenia: 16.07.2003)
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Správa nezávislého audítora 2001
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)