Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3480/B-Zbl

Obchodné meno: 
eustream, a.s.
 
Sídlo: 
Votrubova 11/A
Bratislava 821 09
 
IČO: 
35 910 712
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.12.2004
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Ing. Ladislav Biznár
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Sa 3480/B
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
informácie o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005, výročná správa za rok 2005, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Výročná správa za rok 2006, účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Znalecký posudok č. 75/2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Samostatná príloha č. 2 k znaleckému posudku č. 75/2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Samostatná príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 75/2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Samostatná príloha č. 3 k znaleckému posudku č. 75/2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Samostatná príloha č. 4 k znaleckému posudku č. 75/2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 22.6.2006, č. 2006P 0071
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Vyhlásenie predstavenstva z 1.6.2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Notárska zápisnica N 74/2009, Nz 13553/2009, NCRls 13716/2006
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady z 24.11.2006
  (Dátum doručenia: 14.12.2006)
Notárska zápisnica 26/11/04
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
Vyhlásenie správcu vkladov
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
stanovy a.s. z 26.11.2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Koncesná listina č. OŽP-A/2006/21283-2/CR1 z 31.5.2006
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/28251-2/CR1 z 12.7.2006
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.10.2007
  (Dátum doručenia: 02.01.2008)
Koncesná listina z 31.5.2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Notárska zápisnica N 161/2007, Nz 21159/2007, NCRls 21053/2007
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.7.2008
  (Dátum doručenia: 27.08.2008)
Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 17987/2008, NCRls 17806/2008
  (Dátum doručenia: 13.06.2008)
Živnostenský list z 19.6.2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 22.6.2006, č. 2006T 0154
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.11.2007
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Vyhlásenie vkladateľa z 1.6.2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Živnostenský list z 31.5.2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.5.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 28.4.2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 7.2.2007
  (Dátum doručenia: 12.02.2007)
Notárska zápisnica N 282/2006, Nz 19127/2006, NCRls 19044/2006, stanovy
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Notárska zápisnica N 74/2009, Nz 13553/2009, NCRls 13716/2009
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Individuálna účtovná závierka za rok 2009, Správa nezávislého audítora zo dňa 22.02.2010
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Plnomocenstvo z 24.9.2010
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Správa nezávislého audítora a individuálne finančné výkazy za rok 2010
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Podpisové vzory - Vladimír Mlynář, Ing. Tomáš Mareček
  (Dátum doručenia: 15.02.2013)
Úplné znenie stanov z 18.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Úplné znenie stanov z 28.2.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Bodnár
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 4.3.2013
  (Dátum doručenia: 07.03.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
hlasovanie členov dozornej komisie
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
podpisový vzor - Mgr. Kamil Peteraj zo dňa 09.10.2014
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
podpisový vzor- Ing. Jan Mašinda zo dňa 06.02.2015
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Podpisový vzor - Ing. Mirek Topolánek
  (Dátum doručenia: 13.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Notárska zápisnica N 3302/2016, Nz 59434/2016
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady z 16.1.2017
  (Dátum doručenia: 26.01.2017)
Dodatok č. 1 k zápisu výsledkov volieb Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.01.2017)
Podpisové vzory - Ing. Eva Markovičová, Ing. Robert Hančák
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.3.2017
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie z 14.5.2017
  (Dátum doručenia: 19.06.2017)
Výročná správa za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Výročná správa za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2017
  (Dátum doručenia: 11.10.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.1.2013
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.1.2013
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie - Gunnar Löwensen, Jean-Luc Rupp
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
znalecký posudok č. 169/2012
  (Dátum doručenia: 28.11.2012)
znalecký posucok č. 2/2012
  (Dátum doručenia: 28.11.2012)
Správa predstavenstva z 18.2.2013
  (Dátum doručenia: 21.02.2013)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Notárska zápisnica N 1538/2018 , Nz 17303/2018
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 29.5.2018
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Úplné znenie stanov a.s. z 1.1.2008
  (Dátum doručenia: 02.01.2008)
Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 25.9.2018
  (Dátum doručenia: 27.09.2018)
Rozhodnutie zo dňa 26.7.2018, doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
  (Dátum doručenia: 27.09.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za obdobie 01/2018 - 07/2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Zmluva o prevode majetku z 22.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Znalecký posudok č. 394/2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Príloha č. 1 k zmluve o prevode majetku
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Znalecký posudok č. 4/2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Príloha č. 4 k zmluve o prevode majetku
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.03.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.2.2019
  (Dátum doručenia: 04.03.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2018 - 07/2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 23.10.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2018 - 07/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.10.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2018 - 07/2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.10.2020)
Výročná správa za obdobie 08/2018 - 07/2019
  (Dátum doručenia: 23.10.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2019 - 07/2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Výročná správa za obdobie 08/2019 - 07/2020
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2019 - 07/2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2019 - 07/2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2014
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Notárska zápisnica N 200/2014, Nz 28695/2014, NCRls 29261/2014 z 1.8.2014
  (Dátum doručenia: 20.08.2014)
Úplné znenie stanov z 1.8.2014
  (Dátum doručenia: 20.08.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 07/2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.10.2021)
Výročná správa za obdobie 08/2020 - 07/2021
  (Dátum doručenia: 29.10.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 07/2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.10.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 07/2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)