Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  37645/P-Zbl

Business name: 
LASIMO, s.r.o.
 
Registered seat: 
Námestie Svätého Egídia 3004/108
Poprad 058 01
 
Identification number (IČO): 
52 053 601
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/20/2018
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2024)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/11/2024)
Zakladatelska listina - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/11/2024)
Rozhodnutie jedineho spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 4
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/02/2020)
Osvedcenie zivnostenske.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/30/2019)
Zakladatelska listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/30/2019)
Zapisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/30/2019)
Účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2019)
Účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2019)
Účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2019)
Podpisovy vzor- PELLA.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2019)
Zakladatelska listina- PELLA.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2019)
Zapisnica z VZ- PELLA.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/03/2019)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/12/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/12/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/12/2018)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2018)
Podpisovy vzor-PELLA.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/12/2018)
Date of updating data in databases:  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person