Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  47486/N-Zbl

Obchodné meno: 
Donau farm Šamorín, s.r.o.
 
Sídlo: 
Červenej armády 178
Kalná nad Hronom 935 32
 
IČO: 
00 191 591
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.01.1973
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Minimálny rozsah údajov pre zverejnenie účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Správa audítora k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 18.04.2002)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 18.04.2002)
Zápisnica z ČS 30.03.2001
  (Dátum doručenia: 18.04.2002)
Zápisnica z ČS 22.03.2002
  (Dátum doručenia: 18.04.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.04.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Zoznam členov KK
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Zoznamy členov predstavenstva a KK
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Listina o určení súpisného čísla
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 28.02.2003
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
Pozvánka na zasadnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
Prezenčná listina zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Zápisnica z ČS 04.04.2003
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Minimálny rozsah údajov pre zverejnenie účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Výpis z uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.03.2004)
Výpis z uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Návrh na zmenu stanov.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Pozvánka na členskú schôdzu.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Zápisnica z ČS zo dňa 23.04.2004.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Uznesenie z ČS zo dňa 23.04.2004.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Prezenčná listina.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Podpisové vzory.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Súvaha r. 2003.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Výkaz ziskov a strát r. 2003.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Stanovy - úplné znenie.
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Zápisnica z ČS 18.03.2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Uznesenie ČS
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Zápisnica zo zasadnutia KK
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky 2004
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Zápisnica z ČS 22.01.2007
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Informácia o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Zápisnica z ČS 25.05.2007
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Zápisnica z ČS 26.09.2008
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Zápisnica z ČS 25.06.2009
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Zápisnica z ČS 25.06.2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Jorgen Christian Skeel
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 09.12.2009)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Zápisnica z ČS 02.08.2010
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 26.11.2010)
Zápisnica z ČS 09.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zápisnica z ČS 05.05.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia čs
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor Jorgen Christian Skeel
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor Per Lykkegaard Christensen
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Zápisnica z MVZ z 07.11.2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Čestné vyhlásenie spoločnosti
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Pozvánka na valné zhromaždenie pre spoločníka Donau farm Kalná s.r.o.
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Pozvánka na valné zhromaždenie pre spoločníka Donau farm Padáň, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Zápisnica z MVZ z 29.01.2015
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti pre spoločníka Donau farm Padáň, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti pre spoločníka Donau farm Kalná, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Plnomocenstvo p. Benešovej
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Plnomocenstvo p. Houmannovi
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladov spoločníkov a o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Zmluva o záložnom práve na obchodný podiel spoločníka Donau farm Padáň, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Zmluva o záložnom práve na obchodný podiel spoločníka Donau farm Kalná, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Zápisnica z VZ z 23.03.2018
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Zápisnica z MVZ z 25.01.2019
  (Dátum doručenia: 28.01.2019)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Výkaz ziskov a strát + súvaha za rok 2012
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)