Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  36260/S-Zbl

Business name: 
Quimica s. r. o.
 
Registered seat: 
18
Harmanec 976 03
 
Identification number (IČO): 
52 292 240
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/23/2019
 
Collection of documents: 
Zápisnica z mimoriadneho/riadneho valného zhromaždenia (do obch.reg. a Zbierky listín), QUIMICA, 94755.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/26/2020)
Zápisnica z mimoriadneho/riadneho valného zhromaždenia (do obch.reg. a Zbierky listín), Quimica, 99207.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/11/2020)
Zápisnica z mimoriadneho/riadneho valného zhromaždenia (do obch.reg. a Zbierky listín).zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2021)
Zápisnica z mimoriadneho/riadneho valného zhromaždenia (do obch.reg. a Zbierky listín).zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2021)
Quimica-ZH-Zápisnoca+Prez. listina.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/19/2021)
Quimica-ZH-Spol. zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/19/2021)
Spoločenská zmluva UZ (111275 Quimica).zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/16/2021)
UZ, Quimica , 230597.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/20/2021)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/26/2020)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/18/2019)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/16/2021)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/17/2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/26/2020)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/18/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/11/2020)
osvedčenie - Quimica s.r.o..asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/19/2021)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/18/2019)
Date of updating data in databases:  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person