Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  136536/B-Zbl

Business name: 
H24 Alpha s.r.o.
 
Registered seat: 
Gajova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
 
Identification number (IČO): 
52 144 321
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
04/16/2019
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva spoločnosti.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/16/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/16/2019)
Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/16/2019)
Podpisový vzor konateľa Haim Avraham Abraham.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/16/2019)
Podpisový vzor konateľa Daniel Yakov Arad.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/16/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2021)
ÚZ spoločenskej zmluvy .asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/14/2021)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/22/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/22/2019)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/22/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2022)
Uplne znenie spol.zmluvy H24 Alpha_221017.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/21/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2023)
Date of updating data in databases:  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person