Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Nitra
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  48027/N-Zbl

Business name: 
Best signature s.r.o.
 
Registered seat: 
Vodná ul. 2915/11
Komárno 945 01
 
Identification number (IČO): 
51 253 763
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/10/2018
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2021)
Zápisnica z VZ + Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/20/2021)
Rozhodnutie spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/20/2021)
Vzdanie sa funkcie konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2021)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2019)
Rozhodnutie spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/28/2019)
Osvedčenie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/28/2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/28/2019)
Zápisnica z VZ + Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/28/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/10/2018)
rozhodnutie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/10/2018)
podpisovy vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/10/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/13/2017)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/13/2017)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2017)
podpisovy vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/13/2017)
Date of updating data in databases:  06/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person