Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3497/B-Zbl

Obchodné meno: 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Rožňavská 1
Bratislava 832 72
 
IČO: 
35 914 939
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2005
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 511/2004, Nz 89827/2004
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Podpisové vzory - Ing. Ondrej Matej, Ing. Pavol Gábor, Ing. Pavol Gallo, Ing. Jaroslav Bajužik, Ing. Peter Kliment
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Koncesná listina č. Žo-2003/01144/4/Sa zo dňa 2.5.2003
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2003/01144/3/SA zo dňa 13.02.2003
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2003/04134/3/SA zo dňa 06.05.2003
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2002/07051/00001/SA zo dňa 02.10.2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Licencia č.j. 855/2003-ŠDÚ-ŠOD/ks ev.č. 0659/2003/L
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Znalecký posudok č. 293/2004 vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zo dňa 30.11.2004
  (Dátum doručenia: 09.02.2005)
Notárska zápisnica zo dňa 20.6.2005, N 212/2005, Nz 27988/2005, NCRls 27620/2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel zo dňa 18.5.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 31.5.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Živnostesnký list zo dňa 126.3.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Licencia na prevádzkovanie dopravy na dráhe zo dňa 29.4.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Koncesná listina zo dňa 16.3.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 22.6.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.11.2005
  (Dátum doručenia: 15.11.2005)
Notárska zápisnica N 382/2005, Nz 51906/2005, NCRls 51234/2005 zo dňa 2.11.2005
  (Dátum doručenia: 15.11.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 7.12.2005
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Miloslav Lužák
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa11-10-2006
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Michal Vereš
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Milan Chúpek, PhD.
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavol Gábor
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Kováčik
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Igor Krško
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.10.2006)
Podpisový vzor predsedu Dozornej rady - Ing. Stanislav Bořuta
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Podpisové vzory členov dozornej rady - Mgr. Matej Augustín, JUDr. Miroslav Baláž.
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Podpisový vzor - Ing. Milan Mojš
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Zápis z 11. riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2006.
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Zápisnica č. 6 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.3.2007.
  (Dátum doručenia: 02.04.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.3.2007.
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Notárska zápisnica N 364/2006, Nz 32598/2006, NCRls 32507/2006, úplné znenie stanov zo dňa 21.8.2006.
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.03.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Rozhodnutie č. 2005T 0017 -1.zmena zo dňa 18.08.2005
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Rozhodnutie č. 2005T 0017 - 2. zmena zo dňa 08.02.2006
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Rozhodnutie č. 2005T 0017 - 3.zmena zo dňa 10.10.2006
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Rozhodnutie č. 2005T 0017 - 4.zmena zo dňa 07.11.2006
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Oprávnenie zo dňa 29.10.2007
  (Dátum doručenia: 11.12.2007)
Príloha č. 1 k oprávneniu zo dňa 29.10.2007
  (Dátum doručenia: 11.12.2007)
úplné znenie stanov 26.6.2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
notárska zápisnica 26.6.2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Audítorska správa o výsledkoch overovania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
účtovná závierka za rok 2007, výročná spráava, správa nezávislého audítora zo dňa 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 08.10.2008)
notárska zápisnica 14.5.2009
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Podpisové vzory členov dozornej rady - Ján Andreanin, Jozef Hlavatý
  (Dátum doručenia: 12.03.2010)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 21.09.2009)
Notárska zápisnica N 323/2010, Nz 10516/2010, NCRls 10698/2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.9.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia z 16.9.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.9.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Notárska zápisnica N 260/2010, Nz 32783/2010, NCRls 33293/2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 26.3.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 14.9.2010
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, rozhodnutie jediného akcionára, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Notárska zápisnica N 323/2010, Nz 10516/2010, NCRls 10698/2010
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 26.3.2010
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Poverenie č. 18/2010 z 05.11.2010
  (Dátum doručenia: 01.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára z 18.02.2011
  (Dátum doručenia: 01.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 20/RA-2011 zo dňa 18.2.2011
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára č.32/RA-2011 zo dňa 15.3.2011
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Poverenie pre Mgr. Katarínu Lužákovú, zo dňa 5.11.2010
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
znalecký posudok č.13/2012
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
zmluva o predaji majetku 27.1.2012 (Železničná spoločnost Cargo Slovakia, a.s., Sa 3496/B)
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
príloha č.1 k znaleckému posudku č.13/2012 diel č.1
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č.2
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 3
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 4
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 5
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 6
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 7
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 9
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 10
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 11
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 12
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 13
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 14
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 15
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 16
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 17
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 18
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 19
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 20
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 21
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 22
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 23
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 24
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 25
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2012 diel č. 8
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 2 k znaleckému posudku č. 13/2012
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
príloha č. 3 k znaleckému posudku č. 13/2012
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Poverenie - Mgr. Katarína Lužáková z 17.8.2010
  (Dátum doručenia: 23.09.2010)
Podpisové vzory - Mgr. Pavol Kravec, Ing. Jaroslav Paulický, Ing. Pavol Taracala, Ing. Jozef Rojík, Ing. Viliam Majda, Ing. Pavol Gábor
  (Dátum doručenia: 23.09.2010)
Poverenie - Mgr. Katarína Lužáková, zo dňa 17.8.2010
  (Dátum doručenia: 13.10.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.10.2010
  (Dátum doručenia: 13.10.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 9.11.2010, poverenie
  (Dátum doručenia: 07.12.2010)
Notárska zápisnica N 188/25011 NZ 7493/2011 NCRls 7696/2011 zo dňa 30.05.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Notárska zápisnica N 303/2011 NZ 12546/2011 NCRls 12857/2011 zo dňa 30.05.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Poverenie - Mgr. Katarína Lužáková zo dňa 24.05.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Výpis zápisnice zo dňa 29.04.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.03.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Stanovy a.s. zo dňa 06.04.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Stanovy a.s. zo dňa 02.03.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.4.2012č. 29/RA-2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.4.2012č. 28/RA-2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
Zápisnica č. 7 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva z 26.4.2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
Podpisové vzory - Ing. Ľubomír Húska, Ing. Igor Krško, Ing. Pavol Gábor
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Vzdanie sa členstva v Dozornej rade
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, Rozhodnutie jediného akcionára, Výpis z dokumentu Zápisnica č. 20 z riadneho zasadnutia Predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.11.2012)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
vzdania sa funkcie - JUDr. Andrej Holák zo dňa 25.04.2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Účtovná zvierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.7.2013
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 3.9.2012
  (Dátum doručenia: 11.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 09.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2005, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
rozhodnutie jediného akcionára č. 33/RE-2016 zo dňa 17.06.2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
rozhodnutie jediného akcionára č. 37/RA-2016 zo dňa 17.06.2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
čestné vyhlásenie zo dňa 27.06.2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
podpisové vzory- Mgr. Filip Hlubocký, Dipl.-Ing. Patrik Horný, Ing. Karol Martinček zo dňa 27.06.2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.06.2016
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Protokol ústrednej volebnej komisie o priebehu volieb zo dňa 18-20.1.2010
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.1.2010
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012
  (Dátum doručenia: 26.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 37/RA-2016 z 17.6.2016
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Notárska zápisnica N 2274/2016, NZ 60108/2016, NCRls 61155/2016 z 27.12.2016
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Notárska zápisnica NB 571/2017, NZ 12149/2017, NCRls 12390/2017 z 10.4.2017
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Licencia č. 0950/2007/L
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Živnostenský list z 16.3.2005
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Rozhodnutie - povolenie č. 2005T 0017 - 9. zmena
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Oprávnenie č. Z-32/2016 z 24.8.2016
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Oprávnenie č. D-07/2017 z 16.5.2017
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Oprávnenie č. Z-28/2015 z 30.11.2015
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Oprávnenie č. K-18/2016 z 2.11.2016
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Oprávnenie č. E-63/2015 z 13.7.2015
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Oprávnenie č. P-11/2015 z 7.8.2015
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Rozhodnutie č. 28058/2016/C350-SŽDD/z.75851
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Rozhodnutie č. 17141/2016/OPS-003
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Rozhodnutie č. 20377/2016/KŠOD-004
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Rozhodnutie č. 17156/2016-OPS-001/Šo
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Rozhodnutie č. 20377/2016/KŠOD-005
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 9.3.2012
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Úplné znenie stanov z 10.5.2017
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Notárska zápisnica N 1015/2017, Nz 22710/2017
  (Dátum doručenia: 20.07.2017)
úplné znenie stanov k 01.7.2017
  (Dátum doručenia: 20.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Notárska zápisnica N 1942/2017, NZ 57986/2017, NCRls 58721/2017
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Stanovy z 15.12.2017
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Úplné znenie stanov k 15.12.2017
  (Dátum doručenia: 10.01.2018)
Notárska zápisnica N 727/2018, zo dňa 9.7.2018 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
zápisnica č. 5 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.03.2019
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
rozhodnutie jediného akcionára č. 13/RA-2019 zo dňa 27.03.2019
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
oznámenie o vzadní sa funkcie zo dňa 25.03.2019
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
podpisový vzor-Ing. Radoslav Štefánek zo dňa 11.04.2019
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.09.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára z 16.9.2015
  (Dátum doručenia: 16.09.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.08.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Vzdanie sa funkcie zo dňa 15.06.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Zápisnica z 8. riadneho zasadandia zo dňa 09.09.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Protoko ästrednej volebnej komisie z 19. až 21.1.2015
  (Dátum doručenia: 10.02.2015)
Protoko ästrednej volebnej komisie z 19. až 21.1.2015
  (Dátum doručenia: 10.02.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 58/RA-2017 č. 19943/2017/SVAMP/45638-M zo dňa 22.6.2017
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 09.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 09.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2020)
Výpis zo zápisnice č. 20 z mimoriad. zasadnutia predstavenstva z 16.10.2006
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Notárska zápisnica N 444/2020 zo dňa 11.8.2020, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Stanovy - úplné znenie zo dňa 11.8.2020
  (Dátum doručenia: 03.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Podpisový vzor Roman Koreň.asice
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Podpisový vzor Ján Lukáč.asice
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
podpisová strana .asice
  (Dátum doručenia: 19.08.2021)
Stanovy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. k 09.08.2021.asice
  (Dátum doručenia: 19.08.2021)
notárska zápisnica RJA 63/2021.asice
  (Dátum doručenia: 19.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)