Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10247/N-Zbl

Obchodné meno: 
DYNAMIK HOLDING, a.s.
 
Sídlo: 
Štúrova 22
Nitra 949 01
 
IČO: 
34 134 557
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Dodatok č.3
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Prehlásenie - súhlas s menovaním a podpisový vzor JUDr.Svetlany Kšiňanovej
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Prehlásenie - súhlas s menovaním a podpisový vzor Ing.Martina Vikora
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
ŽL
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Dodatok č.3
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Diplom
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Dodatok č.4
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Účtovná závierka za r.2006, Zápisnica z VZ, Výročná správa
  (Dátum doručenia: 05.09.2007)
Účtovná závierka r.2007, správa auditora
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Dodatok č.5 k ZL
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Dodatok č.4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa za r. 2008, správa audítora, účtovná závierka, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.10.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva Dušana Vikora
  (Dátum doručenia: 20.10.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Vladimíra Vikora ml.
  (Dátum doručenia: 20.10.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing.Vladimíra Vikora st.
  (Dátum doručenia: 20.10.2009)
Výročná správa ku konsolidovanej závierke za r.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2009)
Správa audítora r.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2009)
Správa ku konsol.účt.záv.r.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2009)
Účtovná závierka za r.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2009)
Výročná správa za r. 2009, Účtovná závierka za r. 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.06.2010)
Výročná správa za r. 2009 - konsolidovaná
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 25.01.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.01.2011)
Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.05.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2010, konsolidovaná výročná správa, konsolidovaná správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa za r.2011
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Konsolidovaná výročná správa za r.2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Výročná správa za r.2012,vyhlásenie, správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Prijatie funkcie-súhlasy-podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Prijatie funkcie
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 30.01.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.01.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.10.2017)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 10.10.2017)
ŽO
  (Dátum doručenia: 10.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.05.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Prijatie funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Podpisový vzor Dušan Vikor
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Vikor mladší, Ing. Vladimír Vikor starší
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 31.12.2004)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 31.12.2004)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 31.12.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2003
  (Dátum doručenia: 31.12.2004)
Správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Dodatok č.2
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Podpisový vzor konaeľa Ing.Vladimíra Vikora
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2001
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Výročná správa za r.2001
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Správa audítora k účtovnej závierke za r.2001
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Dodatok č.3
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Podpisový vzor konateľa Emília Sovišová
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Podpisový vzor konateľa Ing.Viliama Bobulu
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Dodatok č.4
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Zápisnica z VZ, prez.listina
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 10.10.2003)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 10.10.2003)
Správa audítora za r.2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2003)
Výročná správa za r.2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2003)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Zápisnica z VZ, PL, stanovy
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Rozhodnutie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Zakladateľská zmluva - notárska zápisnica N 1967/04, NZ 87806/04, stanovy
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Podpisový vzor členov dozornej rady - JUDr. Svetlana Kšiňanová, Eva Vikorová, Ing. Imrich Bohumel
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Súhlas s vymenovaním za členov dozornej rady - JUDr. Svetlana Kšiňanová, Eva Vikorová, Ing. Imrich Bohumel
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Súhlas s vymenovaním do funkcie predsedu predstavenstva - Ing. Vladimír Vikor, člena predstavenstva - Vladimír Vikor, Dušan Vikor
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Podpisový vzor členov prestavenstva - Vladimír Vikor, Dušan Vikor, Ing. Vladimír Vikor
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
ŽL
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Zmena ŽL
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Znalecký posudok č. 17/2004
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
Dodatok č.1
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
ŽL
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Dodatok č.2 k ZL
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
N 3805/05 - dodatok č.2 stanov
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Rozhodnutie MVZ + PL
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Správa audítora, výročná správa za r.2003
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
N 46/2020 - osvedčenie o VZ + pozvánka
  (Dátum doručenia: 11.02.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)