Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  46482/V-Zbl

Obchodné meno: 
Osvetlenie a energetické systémy v likvidácii s. r. o.
 
Sídlo: 
Rampová 5
Košice - mestská časť Sever 040 01
 
IČO: 
34 145 869
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
04.09.1996
 
Uložené listiny: 
Zpráva likvidátora.pdf
  (Dátum doručenia: 07.02.2024)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 10/2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2023)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 10/2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.08.2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 28.06.2023)
Zoznam spoločníkov.asice
  (Dátum doručenia: 28.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.02.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.02.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.02.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.02.2023)
Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2023)
Suhlas s menovanim.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 28.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Zakladateľská listina.asice
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 06.08.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 06.08.2018)
Substitučné plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 06.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Spoločenská zmluva 12.7.2017.zep
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Súhlas s menovaním.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Plná moc Le Gall.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
zápisnica k ÚZ 2016
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
vyhlásenie k ÚZ 2016
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
výročná správa 2016 + správa nez. auditora
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
zápisnica z VZ k ÚZ 2015 + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
zápisnica z dozornej rady k ÚZ 2015
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
výročná správa 2015 + audit
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.5.2015
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Zakladateľská listina - jún 2015
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka 2014, Vyhlásenie, Správa nezávislého audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
výročná správa za rok 2013, zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Výročná správa za rok 2012, Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.04.2013)
Správa nezávislého audítora2012,Účtovná závierka,Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 16.04.2013)
Výročná správa 2011,Správa nezávislého audítora,Účtovná závierka ,
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
Podpisové vzory: Jean -Daniel Le Gall, Jean-Sébastien Decavele, Ing. Daniel Litecký, Michel Tesconi
  (Dátum doručenia: 08.05.2010)
Stanovy a.s.Úplné znenie ku dňu 21.4.2010
  (Dátum doručenia: 08.05.2010)
Notárska zápisnica N 534/2010, Nz 13703/2010, NCRls 13954/2010:Rozhdonutie jediného akcionára, Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 08.05.2010)
Notárska zápisnica N 679/2010, Nz 17433/2010, NCRls 17734/2010: Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.05.2010)
Účtovná závierka 2009, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.04.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 06.04.2010)
Stanovy a.s. úplné znenie ku dňu 16.3.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 03.04.2009)
Účtovná závierka 2008,Výročná správa
  (Dátum doručenia: 03.04.2009)
Správa nezávislého audítora 2007, Účtovná závierka,Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 17.04.2008)
Správa nezávislého audítora 2006,Účtovná závierka,Výročná správa
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Správa nezávislého audítora2005, Účtovná závierka,Výročná správa
  (Dátum doručenia: 20.04.2006)
Notárska zápisnica N 1551/2005, Nz 52131/2005, NCR1s 51469/2005 :Rozhodnutie jediného akcionára, Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Notárska zápisnica N 1550/2005, Nz 52130/2005, NCR1s 51468/2005:Rozhodnutie jediného akcionára, Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Potvrdenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Notárska zápisnica N 1552/2005, Nz 52132/2005, NCR1s 51471/2005 : Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
notárska zápisnica N1037/2005 Nz 46164/2005 NCRIs 45559/2005: rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 29.09.2005)
Notárska zápisnica N 554/05, Nz 36189/05, NCRls 35669/05:Rozhdonutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Účtovná závierka overená audítorom 2004
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Eraldo Medda
  (Dátum doručenia: 15.10.2004)
Not. zápisnica N 704/2004 Nz 73563/2004: Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.10.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.10.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 07.10.2004)
Správa audítora za r. 2003
  (Dátum doručenia: 07.10.2004)
Správa audítora za r. 2002
  (Dátum doručenia: 07.10.2004)
Podpis. vzor člena dozornej rady: Jean -Daniel Yves Le Gall
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Podp.vzor podpredsedu dozornej rady: Jean -Sebastien Piere DEvavele
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady: Michel Tesconi
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Dominique Marie Jeanne Frelaut
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Podpisový vzor podpredsu predstavenstva : Daniel Litecký
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva : Philipe Norbert Jean Tesier
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia, Listina prít.
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR