Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  29/R-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová
 
Sídlo: 
Opatovská 97
Trenčín 911 01
 
IČO: 
00 207 128
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1975
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2024)
Podpisový vzor predseda predst.
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Podpisový vzor podpredseda predst.
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze+prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Zápisnica náhradnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Súhlas so zvolením do funkcie predsedu predstavenstva a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.05.2019)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.05.2019)
Prezenčná listina prítomných
  (Dátum doručenia: 22.05.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Zápisnica č. 1/2018
  (Dátum doručenia: 02.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Zápisnica č. 1/2016
  (Dátum doručenia: 27.04.2016)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
stanovy
  (Dátum doručenia: 20.04.2015)
Zápisnica č. 1/2015
  (Dátum doručenia: 20.04.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.02.2015)
Zápisnica č. 1/2015
  (Dátum doručenia: 27.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Dodatok správy audítora 2012
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Správa nez. audítora za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Dodatok správy audítora + Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Správa o overení súladu VĆ s ÚZ/2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Správa o overení súladu - 2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za r. 2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe 2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.04.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.04.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.04.2007)
Zápisnica č. 2/2006
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Úmrtný list
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Správa nezávislého audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Zápisnica z ČS zo dňa 07.04.2004
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Výročná správa za r. 2001, Správa audítora, Účtovná závierka za r. 2001
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR