Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  46/R-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Krásin
 
Sídlo: 
964
Dolná Súča 913 32
 
IČO: 
00 206 814
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2023)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 29.12.2021)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Zápisnica z ČS 21.12.2020
  (Dátum doručenia: 12.01.2021)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 12.01.2021)
Prezenčná listina z ČS 21.12.2020
  (Dátum doručenia: 12.01.2021)
Stanovy PD Krasin
  (Dátum doručenia: 12.01.2021)
Zápisnica z členskej schôdze o 8,00 hod.
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze o 9,00 hod.
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Pozvánka o 8,00 hod.
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Pozvánka na ČS o 9,00 hod.
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Prezenčná listina o 8,00 hod.
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Prezenčná listina o 9,00 hod.
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.03.2019)
Výročná správa za rok 2018.pdf
  (Dátum doručenia: 12.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 03.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.doc
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 06.03.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Správa o overení súladu VS s ÚZ/2009
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 10.03.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.03.2009)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.03.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.03.2009)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 15.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 23.03.2005)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.04.2004)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 02.04.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.04.2004)
Účtovná závierka za rok 2002, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Zápisnica z VČS, prez. listina, Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  15.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR