Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  60/R-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Podolie
 
Sídlo: 
860
Podolie 916 22
 
IČO: 
00 207 161
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1973
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Správa nezávislého audítora pre členov DR
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Rozhodnutie Obv.banského úradu Prievidza
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor predsedu družstva-Ing.Ján Gúčik
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Štefan Pokopec
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva -Dušan Mrekaj04022008
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor podpredsedu družstva-Ing.Peter Haluza
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva -Jozef Gono
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - František Marák
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Michal Marák
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Milan Hrušovský
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mária Halásová
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Ján Masár
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Danka Straková
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Ján Dornák
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Juraj Čechvala
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Zápisnica z VĆS
  (Dátum doručenia: 25.02.2008)
Notárska zápisnica N 76/2002
  (Dátum doručenia: 25.02.2008)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Správa nezávislého audítora za r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Správa audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou za r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
STANOVY - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Not. zápisnica N 76/02, NZ 70/02 - Dodatok č. 2 k spoloč. zmluve
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Správa o over.súladu+Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Správa o overení súladu VS s ˇUZ
  (Dátum doručenia: 26.05.2011)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Uznesenie prijaté členskou schôdzou
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 22.10.2013)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.10.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Dodatok k stanovám PD
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
Súvaha, výkaz ziskov k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 14.05.2022)
Zápisnica z VČS zo dňa 26.04.2022
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)