Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  34492/B-Zbl

Obchodné meno: 
FirstFarms s. r. o.
 
Sídlo: 
Vinohrádok 5741
Malacky 901 01
 
IČO: 
35 916 346
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
12.01.2005
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
správa nezávislého audítora zo dňa 30.07.2021
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2021
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2018
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Správa auditora , účtovná závierka k 31.12.2017
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 06.12.2017
  (Dátum doručenia: 18.12.2017)
účtovná závierka za rok 2016, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2016)
účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 15.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Spoločenská zmluva z dňa 22.12.2014
  (Dátum doručenia: 07.01.2015)
Zápisnica zo zasadnutia spoločnosti z dňa 22.12.2014
  (Dátum doručenia: 07.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Výročná správa za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 6.2.2014
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
úplné znenie spoločenskej zmluvy z 6.2.2014
  (Dátum doručenia: 18.02.2014)
Zapisnica zo zasadnutia VZ FirstFarms sro
  (Dátum doručenia: 15.11.2012)
Zapisnica zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2011
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 24.02.2011)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.02.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009, Rozhodnutie Valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.02.2010
  (Dátum doručenia: 17.03.2010)
SÚHLAS S USTANOVENÍM DO FUNKCIE, PODPISOVÝ VZOR, Per Villumsen, 22.02.2010
  (Dátum doručenia: 17.03.2010)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 8.6.2009
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Zápisnica z riadneho VZ z 11.9.2008 o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia, 17.3.2008
  (Dátum doručenia: 01.04.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 17.3.2008
  (Dátum doručenia: 01.04.2008)
účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Podpisový vzor - Henrik Baekgaard Laursen
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Spoločenská zmluva z 8.3.2007
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 8.3.2007
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Kúpna zmluv az 9.3.2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2007)
Kúpna zmluva z 23.10.2006
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Znalecký posudok č. 17/2006
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
podpisový vzor Kim Stokholm
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
uznesenie spoločnosti z 23.5.2005
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
spoločenská zmluva z 23.5.05
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
Spoločenská zmluva, 15.4.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Uznesenie spoločnosti prijaté rozhodnutím obidvoch spoločníkov, 14.4.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Spoločenská zmluva, 28.02.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Podpisový vzor, Johan Johansen Schmidt, 28.02.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Rozhodnutie spoločnosti ako jediného spoločníka, 28.02.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 13.12.2004 v znení Dodatku č. 1, 27.01.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Uznesenie spoločnosti prijaté rozhodnutím obidvoch jej spoločníkov, 28.02.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
NOTÁRSKA ZÁPISNICA, N 11/2005, Rozhodnutie spoločnosti ako jediného spoločníka, 27.01.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Súhlas s menovaním do funkcie, 9.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Vyhlásenie správcu vkladu, 9.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2004/13019/2/Z25, 14.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Zakladateľská listina, 13.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR