Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  77/R-Zbl

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice
 
Sídlo: 
641
Chocholná-Velčice 913 04
 
IČO: 
00 206 938
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1977
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2024)
Výročná správa za rok 2023
  (Dátum doručenia: 31.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2023)
Zápisnica z RČS
  (Dátum doručenia: 29.06.2023)
Stanovy úplné znenie z 23.06.2023
  (Dátum doručenia: 29.06.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.12.2022)
Zápisnica z MČS
  (Dátum doručenia: 20.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2019)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 08.07.2019)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 08.07.2019)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
Zápisnica z MČS
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.09.2018)
Zápisnica z riadnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Marko
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Jana Semančíková
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
Zápisnica z MČS
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
ŽL
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
Zápisnica z MČS
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
Zápisnica z MČS
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
Podpisové vzory prokuristov
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
Podpisový vzor predsedu družstva - Bc. Emil Macho
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Podpisový vzor predsedu PD
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Podpisový vzor podpredsedu PD
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 27.03.2013
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
prezenčná listina k zápisnici z členskej schôdze konanej dňa 27.03.2013
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 30.03.2012
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
prezenčná listina k zápisnici z členskej schôdze konanej dňa 30.03.2012
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 27.03.2013
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb konaných členskou schôdzou dňa 27.03.2013
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 22.04.2013)
Dodatok správy audítora + Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 27.04.2012)
Správa nez. audítora + Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.04.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2011)
Správa o overení súladu VS s účt.závierkou 2009
  (Dátum doručenia: 26.04.2010)
správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.04.2010)
Rozhodnutie predstavenstva družstva
  (Dátum doručenia: 30.12.2009)
Úplné znenieStanov družstva
  (Dátum doručenia: 30.12.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 21.04.2009)
Informácia o audite
  (Dátum doručenia: 21.04.2009)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb orgánov družstva
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Miroslav Válek
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Milan Pavlík
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Anna Staňáková
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Milan Adaška
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Milan Keleši
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Pavel Juríček
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Mitana
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jaroslav Kňazovčík
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Krajčovič
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Kozárec
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Pavol Žitňák
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.04.2008)
Výročná správa za rok 2007+inf. o audite
  (Dátum doručenia: 11.04.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Podpisový vzor preds. a členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 03.02.2004)
Podpisový vzor preds. a členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.02.2004)
Zápisnica z člen. schôdze, Uznesenie z člen. schôdze, Prez. listina
  (Dátum doručenia: 12.05.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Výr. správa
  (Dátum doručenia: 14.04.2003)
Účtovná závierka za r. 2001, Správa audít., Výročná správa
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR