Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  110/R-Zbl

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo Čereňany
 
Sídlo: 
Prievidzská 26/25
Čereňany 972 46
 
IČO: 
31 578 772
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1993
 
Uložené listiny: 
Zápisnica zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Uznesenie z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Uznesenie z člen. schôdze
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 22.04.2009)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 22.04.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 11.05.2009)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 11.05.2009)
Zápisnica z výr. člen. schôdze, Uznesenie z VČS, Prez. listina, Správa mandát. komisie, Správa návrhov. a voleb. komisie
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Zápisnica zo zas. výročnej člen. schôdze, Prez. listina, Uznesenie
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Uznesenie z VČS 14.03.2003
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Zápisnica z VČS zo dňa 16.04.2004
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Uznesenie z VČS zo dňa 08.04.2011
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Uznesenie z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Uznesenie z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Zápisnica z VČS, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Uznesenie členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 02.08.2018)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 13.10.2016)
Zápisnica zo zasadnutia VČS
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Zápisnica z výročnej schôdze
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.10.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.11.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Úplné znenie stanov družstva
  (Dátum doručenia: 18.09.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.04.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Informácia o audite
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Súhlas so zverejnením výročnej správy 2008
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Vyhodnotenie ročnej účtovnej závierky za r. 2001
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
Vyhodnotenie ročnej účtovnej závierky za r. 2000
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
Účtovná závierka za r. 2002
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 03.01.2003)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Správa návrhovej a volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Podpis. vzor predsedu a členov kontrol. komisie
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Oznámenie o odstúpení člena kontrolnej komisie - Rudolf Strúčka
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)