Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  16206/T-Zbl

Obchodné meno: 
AGRO - VÁH, s.r.o.
 
Sídlo: 
Hlavná 922
Diakovce 925 81
 
IČO: 
36 539 031
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.12.2000
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.11.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Vzdanie sa funkcie konateľa
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Podpisový vzor konateľa Ing. Peter Marko
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.11.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Podpisový vzor konateľa Lucia Valentová
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 23.01.2014)
Podpisový vzor konateľa Ivan Struhačka
  (Dátum doručenia: 23.01.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.01.2014)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa za rok 2012 + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.08.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.02.2012)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.02.2012)
Prehlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 14.02.2012)
Rozhodnutie KÚ Nitra číslo: A/2011/03726
  (Dátum doručenia: 14.02.2012)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 20.12.2011)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.12.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka 06.12.2011
  (Dátum doručenia: 20.12.2011)
Podpisový vzor konateľa - Bc. Emil Macho
  (Dátum doručenia: 20.12.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka 23.11.2011
  (Dátum doručenia: 20.12.2011)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.09.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.09.2011)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 16.09.2011)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Róbert Pataki
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zmluva o predaji časti podniku medzi TECHAGRA a.s. a AGRO - VÁH, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zmluva o predaji časti podniku z ACHP Levice a.s. na AGRO - VÁH, s.r.o., Tešedíkovo
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Znalecký posudok č. 8/2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Znalecký posudok č. 9/2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Semanco
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 02.03.2009)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka + Úplné znenie spločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Výročná správa k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
Zápisnica z VZ 12.05.2004
  (Dátum doručenia: 25.11.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 25.11.2004)
Správa nezávislého audítora Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 25.11.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2002 Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápisnica z MVZ 20.11.2002
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápisnica z MVZ 06.08.2002
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR