Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  135/R-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
 
Sídlo: 
Kvášovec 1695
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
00 200 069
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
24.08.1950
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2024)
Zápisnica z členskej schôdze + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
Vzorové podpisy štatutárneho orgánu - predstavenstvo
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2019)
Člen predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2018)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 21.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.03.2014)
Výročná správa 2013
  (Dátum doručenia: 21.03.2014)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 21.03.2014)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 21.03.2014)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 21.03.2014)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Podpisový vzor člena predsedu družstva - Ing. Anton Rebro
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
STANOVY PD Dubnica nad Váhom v ÚZ
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Milan Beneš
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Jozef Kubis
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Podpisový vzor člena člena predstavenstva - Janka Vinkláriková
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Antónia Vyhlídalová
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Podpisový vzor predsedu kontrolnej komisie -
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Účtovná závierka za r. 2012
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Dodatok správy audítora + Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 07.03.2012)
Správa nez. audítora + Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 07.03.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Výročná správa k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 29.03.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.03.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.03.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Rozhodnutie predstav.
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Úplné znenie stanov družstva
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 16.04.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.04.2008)
Oznámenie o odstúpení z funkcie - MVDr. Edita Walterová
  (Dátum doručenia: 16.04.2008)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Podpisový vzor - Antónia Vyhlídalová
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Paška
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Podpisový vzor - Ing. Anton Rebro
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Podpisový vzor - Milan Beneš
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Podpisový vzor - Mária Niníková
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Podpisový vzor - Ing. Rabčanová Emília
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.04.2008)
Výročná správa k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 25.03.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.03.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Správa audítora k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 24.03.2004)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Zápisnica z Čl. schôdze
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Zápisnica z Výročnej čl. schôdze
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Výročná správa za rok 2002, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Podpis. vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Zápisnica z člen. schôdze
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Prez. listina z člen. schôdze konanej dňa 27.9.2002
  (Dátum doručenia: 06.11.2002)
Zmeny STANOV
  (Dátum doručenia: 25.10.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 25.10.2002)
Podpis. vzory štatut. org.
  (Dátum doručenia: 25.10.2002)
Výročná správa za r.2001, Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, Príloha k účtov. záv., Správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.05.2002)
STANOVY PD k 12.2.1999
  (Dátum doručenia: 15.05.2002)
Návrh zmeny Stanov PD
  (Dátum doručenia: 27.02.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.02.2002)
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva PD zo dňa 21.02.2002
  (Dátum doručenia: 27.02.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR