Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  140/R-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
 
Sídlo: 
1
Mestečko 020 52
 
IČO: 
00 200 123
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
28.04.1958
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 06.03.2006)
Zápisnica zo schôdze členov PD
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Rozhodnutie KÚ pre cestnú dopravu a poz.komunikácie Trenčín
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Povolenie Európ.hospod.spoločenstva
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Notárska zápisnica N 7/05 NZ 16 039/05 NCRls 15 820/05
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Výpis z uznesenia z ČS
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Rozhodnutie Obv. úradu Považská Bystrica
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Notárska zápisnica N 168/05 NZ 26 740/05 NCRls 26 384/05
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 18.04.2007)
Zápisnica zo schôdze členov
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Not. zápisnica N 101/2009 NZ 15667/09
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Zápisnica z člen. schôdze, Prez. listina
  (Dátum doručenia: 11.04.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 11.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Zápisnica z Členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Not. zápisnica N 91/2011 NZ 15661/2011
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Zápisnica z členskej schôdze PD
  (Dátum doručenia: 13.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Podpisový vzor čl.predst.-Ing. Martin Štrbáň
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Ježo PhD
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ján Kalús
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Bašovský
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Štefan Dundek
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Činčura
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ladislav Dujka
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Vladimír Briš
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Alena Cabúková
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Zuzana Teplická
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor predsedu kontrolnej komisie - Ján Ševela
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor popreds. kontrolenej komisie - Margita Janíčková
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Daniel Mikuš
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Anna Čviriková
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie - Milan Martinko
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Zápisnica z ĆS
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
STANOVY Z 27.03.2015
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Notárska zápisnica N 94/2017 /Osvedčenie o priebehu VČS/
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Podpisový vzor predsedu Predstavenstva-Ing. Peter Ježo PhD
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Podpisový vzor podpredsedu Predstavenstva-Ing. Martin Štrbáň
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Podpisové vzory čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Podpisové vzory čl. KK
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2018)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.04.2003)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 16.04.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.04.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti
  (Dátum doručenia: 13.01.2012)
Stanovy PD
  (Dátum doručenia: 13.01.2012)
Notárska zápisnica N 99/2012
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Odstúpenie z funkcie čl.predst.
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Odst. z funkcie čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Notárska zápisnica N 125/2013, Nz 12447/2013
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Zápisnica z čl. schôdze
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)