Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  150/R-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo
 
Sídlo: 
Námestie slobody 560
Púchov 020 01
 
IČO: 
36 016 641
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1997
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Podpisový vzor - Elena Ozimá
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Podpisový vzor - Ing. Vlastislav Štrbáň
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Podpisový vzor - Ľubomíra Ivanová
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Podpisový vzor - Mgr. Eleonóra Bezáková
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Podpisový vzor - Pavol Hlušek
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Podpisový vzor - Rudolf Kosmeľ
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Podpisový vzor - Štefan Moravčík
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Zápisnica z rokovanie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
osvedčenie o živnostenksom oprávnení
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Oznámenie o nástupe za člena kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Zápisnica zo zhromaždenie delegátov
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Zápisnica zo schôdze kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor Ing. Štrbáň
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor Hlúšek
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor Ozimá
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor Bezáková
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor Ivanová
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor Kosmeľ
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor Moravčík
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
2.Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Zápisnica z kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Zápisnica z predstavenstva 23.09.2015
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Zápisnica z tretieho riadneho rokovania
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Ukončenie členstva v predstavenstve
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Podpisový vzor - Štefan Moravčík
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Oznámenie o nástupe za člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
  (Dátum doručenia: 18.06.2014)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Zápisnica z rokovania predstavenstva SBD
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Eleonóra Bezáková
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Účtovná závierka za r. 2012
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Rozhodnutie o zrušení ŽO
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Podpisový vzor - Elena Ozimá
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Zápisnica z ČS, prez. listina
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Zápisnica z členskej schôdze, prez. listina
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
Volebný a rokovací poriadok
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
Zápisnica z Členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Podpisové vzory čl. predstav. - Rudolf Kosmel, Ing. Vlastislav Štrbáň, Pavol Hlušek, Kamil Balucha, Peter Kuťka, Jozef Sýrny
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
výročná správa za rok 2005 + správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 13.06.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Zápisnica z ČS zo dňa 10.11.2004, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Účtovná závierka za rok 2002, Zápisnica z Čl. schôdze zo dňa 14.05.2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 13.06.2002)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.06.2002)
Zápisnica z Čl. schôdze, prez. listina
  (Dátum doručenia: 13.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)