Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  10061/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Močenok
 
Sídlo: 
Nitrianska 1232/50
Močenok 951 31
 
IČO: 
00 198 706
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
13.01.1972
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z NČS + Uznesenie z NČS + Prezenčná listina z NCŠ z 31.3.2023 o 13:30 hodine
  (Dátum doručenia: 03.05.2023)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.05.2023)
Zápisnica z NČS z 31.3.2023
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.04.2023)
Výročná správa za rok 2022 - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2023)
Výročná správa za rok 2022 - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2023)
Výročná správa za rok 2021 - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Zápisnica z rokovania náhradnej členskej schôdze z 16.03.2019
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Uznesnie z rokovania náhradnej členskej schôdze z 16.03.2019
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia predstavenstva z 18.03.2019
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Podpisový vzor predsedu družstva Ing. Štefan Bleho
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Milan Gier
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jozef Pápay
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Ing. Ivan Hambalek
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Ing. Beáta Gierová
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Ing. Jozef Chrenko
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Zápisnica z rokovania náhradnej členskej schôdze z 24.03.2018
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Zápisnica z rokovania náhradnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Uznesenie z rokovania náhradnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Milan Gier
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Podpisový vzor predsedu družstva Ing. Štefan Bleho
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jozef Pápay
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Podpisový vzor člena Kontrolnej komisie Ing. Ivan Hambalek
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Podpisový vzor člena Kontrolnej komisie Ing. Beáta Gierová
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Podpisový vzor člena Kontrolnej komisie Ing. Jozef Chrenko
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.04.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.04.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 10.04.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 10.04.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu - overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Správa audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Zápisnica z ČS 14.03.2009
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Štefan Bleho
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Pápay
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Milan Gier
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.4.2008
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Uznesenie č. 3 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.4.2008
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Výročná správa k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 28.3.2008
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
Uznesenie z rokovania členskej schôdze zo dňa 28.3.2008
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
Stanovy - úplné znenie z 28.3.2008
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
Dodatok k zápisnici č. 1 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.02.2008)
Dodatok k uzneseniu č. 1 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.02.2008)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.2.2008
  (Dátum doručenia: 12.02.2008)
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.2.2008
  (Dátum doručenia: 12.02.2008)
Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu - overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.03.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 14.04.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 14.04.2005)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Dodatok k zápisnici z VČS
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Mandátová komisia
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Volebná komisia
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, správa audítora za r.2003
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 23.03.2004)
Uznesenie z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 23.03.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.03.2004)
Uznesenie OS Nitra 30 ZpZ 470/03-586 o zastavení konania
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, príloha k účtovnej závierke, správa audítora, výročná správa, daňové priznanie
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Súvaha a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Výročná správa za r. 2001
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR