Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  37320/S-Zbl

Business name: 
Foodie group s.r.o.
 
Registered seat: 
B. Bartóka 1048/24
Rimavská Sobota 979 01
 
Identification number (IČO): 
52 648 788
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/18/2019
 
Collection of documents: 
UZSZ.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/09/2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/10/2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/10/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/21/2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/21/2021)
Súhlas s menovaním do funkcie konateľa I.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2021)
Súhlas s menovaním do funkcie konateľa II.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2021)
Súhlas s menovaním do funkcie konateľa III.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/21/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/21/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/21/2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/21/2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2020)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/10/2019)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/10/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/10/2019)
Date of updating data in databases:  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person