Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  7021/B-Zbl

Business name: 
Avanea a. s.
 
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
 
Identification number (IČO): 
52 618 170
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
10/15/2019
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2024)
Výročná správa za rok 2022
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/22/2022)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2021)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2021)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/20/2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 10/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/20/2020)
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/29/2020)
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/29/2020)
Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/29/2020)
Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/29/2020)
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/16/2019)
Stanovy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/16/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/16/2019)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/16/2019)
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva spoločnosti Adrian Vyčítal.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2019)
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva spoločnosti Marian Boček.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2019)
Date of updating data in databases:  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person