Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  140821/B-Zbl

Obchodné meno: 
UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Stará Vajnorská 9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
 
IČO: 
34 113 843
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
10.01.1995
 
Deň výmazu: 
12.05.2020
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z mimor. VZ dňa 2.7.200l
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
Dodatok k spol.zmluve
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
Spoločen. zmluva
  (Dátum doručenia: 02.04.2002)
Zápisnica z val. zhromaždenia dňa 23052002
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Not. zápisnica N 258/02, Nz 249/02-úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Správa audítora, výročná správa, účtovná závierka za r. 2001
  (Dátum doručenia: 04.09.2002)
Správa nezávis. audítora, Účtov. závierka k 31.12.2002, Správa nezávis. audítora, Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.07.2003)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Zápisnica z VZ zo dňa 23.04.2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.02.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 08.02.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 08.02.2005)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Správa audítora + Výročná správa 2005 + Účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Správa audítora + Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Podpisový vzor - Mgr. Marek Štvrtecký
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
Zápisnica z val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Názor audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 19.05.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
Podpisový vzor konateľa - JUDr. Stanislav Strapek
  (Dátum doručenia: 27.12.2012)
Zápisnica zo zasadania VZ, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 27.12.2012)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zápisnica z VZ, listina prítomných spoločníkov
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.10.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 21.01.2016)
Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.09.2018)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Osvedčenie o ŽO_1.
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Osvedčenie o ŽO_2.
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.08.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.07.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka - schválenie predaja časti podniku
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Zmluva o predaji časti podniku spoločnosti T-PRESS, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Zmluva o predaji časti podniku spoločnosti BRESMAN, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Zmluva o predaji časti podniku spoločnosti D.A. PRESS, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
ÚZ zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.12.2020)
Znal. posudok č. 664/06/01 až 687/06/01
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)