Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3357/P-Zbl

Obchodné meno: 
MECOM GROUP s.r.o.
 
Sídlo: 
Poľná 4
Humenné 066 01
 
IČO: 
31 735 151
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
18.10.1996
 
Uložené listiny: 
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2024)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.05.2024)
živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 28.05.2024)
Súhlas spoločníka s rozhodnutím mimo valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.05.2024)
8_Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti MECOM GROUP s.r.o..asice
  (Dátum doručenia: 29.02.2024)
10_Spoločenská zmluva navrhovateľa MECOM GROUP s.r.o..asice
  (Dátum doručenia: 29.02.2024)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.01.2024)
rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.01.2024)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.01.2024)
rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.01.2024)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.01.2024)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 23.12.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.12.2023)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 23.12.2023)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.11.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.11.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 17.05.2023)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.05.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.01.2023)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
Príloha č. 1 - Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MECOM GROUP s.r.o..asice
  (Dátum doručenia: 10.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 06.02.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 06.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
podp. vzor A. Sill
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.03.2017)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 15.03.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.03.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
rozhodnutie, licencia
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
podpis. vzor - L. Čechovič
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.11.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
podpis. vzor - Ing. M. Danielič
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
účt. záv. 2012+výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
účt. záv. 2011+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.05.2013)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 08.02.2013)
účt. záv. 2010+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.08.2012)
podpisové vzory - M. Slivovič, J. Mlích
  (Dátum doručenia: 20.08.2012)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 09.01.2012)
zmena
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
podpisový vzor - J. Miguel Carrido Cristo
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
podpisový vzor - M. Porubský
  (Dátum doručenia: 11.04.2011)
výročná správa 2009 + audit.
  (Dátum doručenia: 09.02.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
podpisové vzory - T. Kimmer, R. Wiedermann
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
not. záp. N 1513/2009
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
not. záp. N 1514/2009 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 04.12.2009)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
živnost.listi 8 x
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
rozhodnutie o licenciu
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
licencia KR PZ
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
podpisový vzor - M. SLivovič
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.01.2009)
podpisový vzor - P. Petrík
  (Dátum doručenia: 23.01.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 23.01.2009)
zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
znalecký posudok č. 3/2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
not. záp. N 1521/2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
not. záp. N 1524/2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
prehlásenie SV
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
podpisový vzor - P. Ondro
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
účt. záv. 2007 + vyhl. štat. orgánu
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
podpisové vzory - M. Ťapay, F. Leňo
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
rozhodnutie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 10.12.2007)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 10.12.2007)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.12.2007)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 07.12.2007)
účt. záv. 2006
  (Dátum doručenia: 18.04.2007)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
podpisové vzory - Š.Godány, V.Gaľová
  (Dátum doručenia: 27.10.2003)
zmena SZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2003)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2003)
zmena SZ
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
zápis z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.08.2002)
2x výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
2x účt.závierka 2001
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
2x audit.správa
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
2x konsol. účt.závierka 2001
  (Dátum doručenia: 11.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR