Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10377/T-Zbl

Obchodné meno: 
AGROSID, a.s.
 
Sídlo: 
Hlavná 5469/60 A
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
36 268 747
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
15.02.2005
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.07.2023)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Dušan Krajči
  (Dátum doručenia: 13.07.2023)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Tomáš Kohút
  (Dátum doručenia: 13.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2023)
Notárska zápisnica N 17/2023, NZ 5270/2023, NCRls 5460/2023
  (Dátum doručenia: 06.03.2023)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 06.03.2023)
Notárska zápisnica N 9/2023, NZ 1811/2023, NCRls 1884/2023
  (Dátum doručenia: 06.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 10.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 16.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.11.2019)
Notárska zápisnica N 212/2019, NZ 25730/2019, NCRls 26361/2019
  (Dátum doručenia: 22.08.2019)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti o splatení vkladov
  (Dátum doručenia: 22.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Zápisnica z VZ z 22.03.2018
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Správa audítora za rok 2011
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.08.2011)
Zápisnica z VZ 01.08.2011
  (Dátum doručenia: 05.08.2011)
Rozhodnutie KÚ TT číslo: 2011/01338
  (Dátum doručenia: 05.08.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.11.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 15.11.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 15.11.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Notárska zápisnica N 339/06, Nz 29943/06, NCRls 29915/06 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Zápisnica z VZ 13.06.2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Vyhlásenie správcu vkladov
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Úradný záznam ŽL
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Sátor, Dolný Štál
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Ürögi, Veľké Dvorníky
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Notárska zápisnica N 58/05, NZ 6010/05, NCRls 5970/05
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Výpisy z RT
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Notárska zápisnica Nz 4094/05, N 32/05, NCRls 4132/05
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Vyhlásenie správcu vkladov
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Sátor, Dolný Štál
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Ürögi, Veľké Dvorníky
  (Dátum doručenia: 03.02.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)