Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  706/S-Zbl

Business name: 
Van Thiem Pham
 
Registered seat: 
Nám. gen. M. R. Štefánika 31
Brezno 977 01
 
Identification number (IČO): 
52 695 379
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
03/10/2020
 
Collection of documents: 
Zakladatežský dokument zahraničnej osoby.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/03/2020)
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/03/2020)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikatežské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísa ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/03/2020)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/03/2020)
Date of updating data in databases:  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person