Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3534/B-Zbl

Obchodné meno: 
EASTFIELD a.s.
 
Sídlo: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
 
IČO: 
36 411 485
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Uložené listiny: 
notárska zápisnica N 85/05, Nz 15076/05, NCRls 14864/05
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Plnomocenstvo- Mgr. Roland Uhrina.
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Podpisový vzor - Ing. Roman Romaník, Ing. Peter Pangrác, Peter Starý.
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Plnomocenstvo - Mgr. Roland Uhrina
  (Dátum doručenia: 23.03.2005)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 23.03.2005)
Notárska zápisnica N 1899/05, Nz 57066/05, NCRls 56387/05
  (Dátum doručenia: 28.11.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
úplné znenie stanov k 11.4.2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2005)
plnomocenstvo pre Mgr. Rolanda Uhrinu
  (Dátum doručenia: 19.05.2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 23.3.2006
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Podpisový vzor - Ing. Igor Ledecký
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Podpisový vzor - Mgr. Roland Uhrina
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára z 7.3.2006
  (Dátum doručenia: 04.04.2006)
Notárska zápisnica N 1368/2006, Nz 11196/2006, NCR1s 11135/2006 z 23.3.2006
  (Dátum doručenia: 04.04.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/13587-2/CR1 z 3.4.2006
  (Dátum doručenia: 04.04.2006)
Správa nezávislého audítora, účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Notárska zápisnica N 4189/2006, Nz 34028/2006, NCR1s 33931/2006 z 31.8.2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
Vyhlásenie predstavenstva o rozsahu splatenia peňažného vkladu jediným akcionárom spoločnosti z 21.9.2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
Úplné znenie stanov zo dňa 31.8.2006
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Plnomocenstvo - Mgr. Roland Uhrina
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Úplné znenie stanov z 16.5.2007 a plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
správa nezávislého audítora, výročná správa 2007, generálne plnomocenstvo 7.9.2006
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Generálne plnomocenstvo Mgr.Rolanda Uhrinu
  (Dátum doručenia: 30.01.2009)
Úplné znenie stanov 29.1.2009
  (Dátum doručenia: 30.01.2009)
Výročná správa za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 13.3.2009, účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
úplné znenie stanov 12.11.2009
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
plnomocenstvo 12.11.2009
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 17.01.2011
  (Dátum doručenia: 18.01.2011)
Plnomocentvo pre Advokátsku kanceláriu UHRINA & PARTNERS - legal advisors s.r.o. zo dňa 13.12.2010
  (Dátum doručenia: 18.01.2011)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 22.7.2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Ľuboš Chmelár, zo dňa 14.7.2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Plnomocenstvo pre advokátsku kanceláriu UHRINA & PARTNERS - legal advisors s.r.o. zo dňa 12.11.2009
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2.1.2008
  (Dátum doručenia: 03.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2008
  (Dátum doručenia: 24.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.1.2008
  (Dátum doručenia: 25.02.2008)
Čestné prehlásenie zo dňa 25.2.2008
  (Dátum doručenia: 25.02.2008)
Notárska zápisnica N 8564/2008, Nz 50963/2008, zo dňa 21.11.2008
  (Dátum doručenia: 05.12.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/52195-2, zo dňa 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 05.12.2008)
Notárska zápisnica N 9008/2008, Nz 58997/2008 zo dňa 11.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/55409-2,3 zo dňa 16.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.10.2009
  (Dátum doručenia: 06.10.2009)
Notárska zápisnica N 3283/2009, Nz 41080/2009 zo dňa 12.11.2009
  (Dátum doručenia: 24.11.2009)
Živnostenský list č. OŽP-A/2009/53398-2,3 - zo dňa 18.11.2009
  (Dátum doručenia: 24.11.2009)
Notárska zápisnica N 47/2010, Nz 25053/2010 zo dňa 14.7.2010
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2010/60239-2, zo dňa 15.12.2010
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
Notárska zápisnica N 154/2010, Nz 53697/2010 - zo dňa 13.12.2010
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
Notárska zápisnica N 2894/2007, Nz 18851/2007 zo dňa 16.5.2007
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/207/23419-2/CR1, zo dňa 22.5.2007
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Notárska zápisnica N 4686/2007, Nz 31752/2007, zo dňa 10.8.2007
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/36090-2/CR1, zo dňa 21.8.2007
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Účtovná závierka 2010, Výročná správa 2010, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
Generálne plnomocenstvo zo dňa 07.09.2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Generálne plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
účtovná závierka 2011, rozhodnutie predstavenstva z 148.8.2012, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 16.08.2012)
rozhodnutie jediného akcionára z 2.1.2012
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
plnomocenstvo z 28.7.2011
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
rozhodnutie jediného akcionára z 22.3.2011
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
plnomocenstvo z 28.7.2011
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 2.3.2010
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
plnomocenstvo z 28.7.2011
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
účtovná závierka 2012, vyhlásenie, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Úplné znenie Stanov.zep
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2018)
zmluva o kúpe nehnuteľností
  (Dátum doručenia: 18.09.2018)
Znalecký posudok č. 134/2018
  (Dátum doručenia: 18.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)