Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10802/T-Zbl

Obchodné meno: 
WERTHEIM Kovo, s.r.o.
 
Sídlo: 
Kračanská cesta 49
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
36 225 916
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
02.01.1998
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.04.2006)
Zápisnica z VZ 19.10.2006
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Dodatok spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Podpisový vzor konateľa - Dipl. Ing. Roman Foramitti
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 14.03.2007)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Zápisnica z VZ 21.02.2008
  (Dátum doručenia: 28.03.2008)
Podpisový vzor konateľa - Mag. Alexander Nitsch
  (Dátum doručenia: 28.03.2008)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 28.03.2008)
Uznesenie z VZ 21.2.2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
Zápisnica z VZ 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Uznesenie zo zasadnutia VZ WERTHEIM Kovo, s.r.o. z 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Podpisový vzor konateľa - Jean Pascal Suppiger
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Dodatok č. 4 z 27.11.2008 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Rozhodnutie zo zasadnutia VZ 12.02.2009
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 27.03.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.09.2009)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 08.09.2009)
Uznesenie VZ 03.09.2009
  (Dátum doručenia: 08.09.2009)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 15.04.2010)
Výročná správa za rok 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 11.04.2011)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 30.04.2012)
Prezenčná listina k zápisnici z VZ
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Zápisnica z VZ z 28.03.2013
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Schindler Fahrtreppen Internatiolan GmbH na Schinac Verwaltungs AG
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Plnomocenstvo od Schinac Verwaltungs AG
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Plnomocenstvo od Schindler Fahrtreppen International GmbH
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Výzva na hlasovanie per rollam
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Hlasovanie Schindler Fahrtreppen International GmbH
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Hlasovanie Wertheim betriebs
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Oznámenie o prijatí rozhodnutia spoločníkov mimo valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Zápisnica z MVZ z 30.09.2015
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.02.2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 18.10.2018)
Podpisový vzor prokuristu Jozef Pisarčík
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.11.2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 21.11.2018)
Licencia na prevádzku medzinárodnej nákladnej dopravy
  (Dátum doručenia: 21.11.2018)
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  (Dátum doručenia: 21.11.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Licencia pre medzinárodnú prepravu
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.06.2002)
Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 19.06.2002)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 14.02.2003)
Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 14.02.2003)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 27.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.10.2007)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 10.10.2007)
Zápisnica z VZ 27.09.2007
  (Dátum doručenia: 10.10.2007)
Rozčleňovacia a preberacia zmluva
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.docx
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.10.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 10.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.02.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  28.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)