Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  41050/P-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Maks Co. s. r. o.
 
Registered seat: 
Dlhá 57/31
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
 
Identification number (IČO): 
53 327 039
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/02/2020
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jedin. spolocˇni´ka - Maks Co..pdf.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/14/2023)
Spolocˇenska´ zmluva - Maks Co.pdf.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/14/2023)
Spol. zmluva - Maks. Co.PDF.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/24/2023)
Spol. zmluva - Maks. Co.PDF.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/24/2023)
Za´pisnica z VZ - Maks. Co.PDF.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/24/2023)
Za´pisnica z VZ - Maks. Co.PDF.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/24/2023)
Vyhl. konatela - Maks Co..PDF.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/24/2023)
Vyhl. konatela - Maks Co..PDF.asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/24/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2022)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2021)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2021)
Zmenená spoločenská zmluva spoločnosti.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/23/2021)
Zápisnica z VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2021)
Opravená zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Maks Co. s.r.o..asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/19/2020)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia - Maks Co.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2020)
Zmenená Spoločenská zmluva - Maks Co..asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/11/2020)
Znalecký posudok č. 204-2020 - Euromax Logistic.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/11/2020)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/24/2020)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/24/2020)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2020)
Date of updating data in databases:  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person