Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1752/V-Zbl

Obchodné meno: 
Falck SK a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Južná trieda 4B
Košice - mestská časť Juh 040 01
 
IČO: 
35 970 413
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
22.12.2005
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 28.02.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Vyhlásenie.asice
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2022)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Zoznam majetku spoločnosti zo dňa 18.12.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.12.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.11.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
UZ Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2020)
Podpisovy vzor Toftild.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2020)
Rozhodnutie JA FDK zo dna 30.6.2020.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2020)
RJA FDK_NZ_20200825.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2020)
Stanovy spoločnosti 18.11.2019.asice
  (Dátum doručenia: 15.01.2020)
Notárska zápisnica - zmena štatutárneho orgánu.asice
  (Dátum doručenia: 22.11.2019)
Notarska_zapisnica.asice
  (Dátum doručenia: 21.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.3.2017
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 31.1.2017
  (Dátum doručenia: 13.02.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.3.2016
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Notárska zápisnica N 395/2015, Nz 24009/2015, NCRls 24544/2015 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.10.2013
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2012
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 31.5.2013
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Plnomocenstvo z 27.5.2013
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Podpisový vzor: Mgr. Viktor Gumán
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
Správa audítora o overení účtovnej závierky 2010
  (Dátum doručenia: 20.05.2011)
Správa nezávislého audítora, účtovná závierka + výročná správa + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + minutes from the regular generaly assembly, attendance record form the regular genral assembly, power of attorney (zápisnica z RVZ, prezenčná listina, plnomocenstvo)2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Stanovy zo dňa 19.2.2009
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.2.2009
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 19.2.2009 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Prezenčná listina zo dňa 19.2.2009
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 24.10.2008)
Podpisový vzor: Ing. Slavomír Sabol
  (Dátum doručenia: 24.10.2008)
Notárska zápisnica N 138/2008, Nz 40366/2008, NCRls 39989/2008 osvedčenie o priebehu RVZ zo dňa 26.9.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Správa audítora o overení účtovnej závierky + výročná správa + vyhlásenie členov predstavenstva 2007
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Stanovy zo dňa 26.9.2008
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 25.4.2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Notárska zápisnica N 41/2008, Nz 17957/2008, NCRls 17788/2008 osvedčenie o priebehu MVZ zo dňa 29.4.2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Podpisový vzory: Juraj Nádaši, Ing. Marián Christenko
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Stanovy zo dňa 29.4.2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
zápisnica z V.Z. zo dňa 06.06.2006
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
Účtovná závierka + správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Notárska zápisnica N 3073/2006, Nz 26454/2006, NCRIs 26430/2006 osvedčenie o priebehu MVZ z 3.7.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Vyhlásenie o splatení vkladov jednotlivými upisovateľmi a o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti z 3.7.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/50447-2/CR1 z 14.12.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu z 14.12.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Notárska zápisnica N 2095/2005, Nz 63298/2005, NCRIs 62530/2005 vyhlásenie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti 12.12.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 12.12.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Podpisový vzor: Ing. Ivo Krpelan
  (Dátum doručenia: 15.12.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR