Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  59/P-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo MENGUSOVCE
 
Sídlo: 
Mengusovce 059 36
 
IČO: 
00 593 532
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
08.02.1950
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2022)
zapisnica z predstavenstva PD Mengusovce 05.08.2022.asice
  (Dátum doručenia: 27.09.2022)
zapisnica z CS PD Mengusovce podpisana 05082022.asice
  (Dátum doručenia: 27.09.2022)
zapisnica cs pod mengusovce popdisana 30032022.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 19.08.2022)
zapisnica predstavenstva pd mengusovce podpisana.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 19.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Mengusovce_zapisnica_predstavenstvo_volba_podpredsedu.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 16.11.2021)
Mengusovce_zápisnica_nahradna_clenska_schodza_2021.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 16.11.2021)
Mengusovce_prezencka_nahradna_clenska_schodza_2021.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 16.11.2021)
Mengusovce_suhlas_podpredsedu.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 16.11.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
súhlas s funkciou člena kontrolnej komisie - Béreš.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie družstva konanej dňa 18.09.2020 s listinou prítomných.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
zápisnica z členskej schôdze konanej 15.07.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
zoznam účastníkov členskej schôdze konanej 15.07.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
zápisnica z predstavenstva o voľbe podpredsedu zo dňa 15.07.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
súhlas s funkciou podpredseda predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
súhlas s funkciou člen predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
súhlas s funkciou členka kontrolnej komisie.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.11.2019.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2019)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.09.2019.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 16.09.2019.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
súhlas člena predstavenstva a podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 16.05.2019 o 13.30 hod s pozvánkou.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
zoznam účastníkov členskej schôdze konanej dňa 16.05.2019 o 13.30 hod.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
súhlasy členov kontrolnej komisie volených dňa 16.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
plnomocenstvo a poverenie k podaniu návrhu.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 23.05.2018.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
zoznam účastníkov členskej schôdze konanej dňa 23.05.2018.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva o voľbe podpredsedu zo dňa 23.5.2018.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor predsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor podpredsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
stanovy - úplné znenie zo dňa 23.5.2018.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
splnomocnenie .zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.03.2018)
zápisnica z členskej schôdze družstva konanej dňa 08.06.2017.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
zoznam účastníkov členskej schôdze družstva konanej dňa 08.06.2017.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 03.08.2017.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
stanovy - úplné znenie zo dňa 08.06.2017.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Zápisnica z rokovania predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
NZ z výročnej členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
NZ z náhradnej členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
účt. záv. 2012+výr. správa
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
účt. záv. 2011+výr.správa
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
osvedčenie o ŽO 3 ks
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
podpisový vzor Ing. B.Vavrinčík
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
účt. záv. 2007 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 05.10.2011)
účt. záv. 2008 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 05.10.2011)
účt. záv. 2010 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 16.09.2011)
účt. záv. 2009 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 17.08.2007)
účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
účt. záv. 2004 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 27.04.2005)
účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
vzorové podpisy predst. a kontrolnej komisii - J.Vecher, M.Jaroš,Ľ.Holmok, S.Válek, J.Gallo, P.Krejnus, J.Repčík, M.Bodnár
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
zápisnica zo zasadnutia predst. PD
  (Dátum doručenia: 14.05.2003)
2x účtovná závierka 2002+audit.správa+výročná správa
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
podpisové vzory predst.a členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 12.03.2003)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.03.2003)
2x výročná správa
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
2x audit.správa
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
2x účtovná závierka 2001+ príloha k UZ
  (Dátum doručenia: 25.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)