Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3169/B-Zbl

Obchodné meno: 
Edenred Slovakia, s. r. o.
 
Sídlo: 
Karadžičova 8, P.O.BOX 21
Bratislava 215 820 15
 
IČO: 
31 328 695
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
20.07.1992
 
Uložené listiny: 
dodatok č.9 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
dodatok č.7 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
dodatok č.8 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 11.03.2002)
audítorská správa za rok 1995
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
správa z previerky a účtovné výkazy za rok 1996
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 1997
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 1998
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 1999
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
audítorská správa a účtovná závierka za rok 2000
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
Uznesenie spoločníkov zo dňa 23.11.2007
  (Dátum doručenia: 05.12.2007)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.11.2007
  (Dátum doručenia: 05.12.2007)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
vyhlásenie 4.6.2009
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
plnomocenstvo 4.6.2009
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
vyhlásenie, plnomocenstvo 4.6.2009
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
vyhlásenie, plnomocenstvo 4.6.2009
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
účtovná závierka 2007, správa nezávislého audítora 28.3.2008
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
plnomocenstvo zo dňa 09.12.2009
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
účtovná závierka za rok 2008, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
účtovná závierka 2006, správa nezávislého audítora 23.1.2008
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
účtovná závierka 2005, správa nezávislého audítora 5.6.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Účtovná závierka 2011, Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Plnomocenstvo zo dňa 06.07.2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Plnomocenstvo - zo dňa 17.07.2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
uznesenie zo dňa 24.1.2011, správa nezávislého audítora, plná moc,
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 15.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
uznesenie
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
uplne znenie spoloc. zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
listina o ustanoveni do funkcie
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
listina o ustanoveni do funkcie
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
listina o ustanoveni do funkcie
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
uplne znenie
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.07.2013
  (Dátum doručenia: 27.09.2013)
osvedčenie o živnosti zo dňa 13.09.2013
  (Dátum doručenia: 27.09.2013)
uznesenie zo dňa 25.09.2013
  (Dátum doručenia: 27.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
podpisový vzor-Cyril Marc Marie Favel zo dňa 21.08.2017
  (Dátum doručenia: 06.10.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.01.2021)
Rozhodnutie o rozšírení činnosti.asice
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.02.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.02.2021)
Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 15.12.2017)
Notárska zápisnica N 902/2017 , Nz 57707/2017
  (Dátum doručenia: 15.12.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 24.7.2017, PL
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Uznesenie spoločníkov zo dňa 25.6.2013
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Podpisový vzor Philippe Stéphane Dufour
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)