Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1761/V-Zbl

Business name: 
ERSTE Medical Group a.s.
 
Registered seat: 
Južná Trieda 44
Košice - mestská časť Juh 040 01
 
Identification number (IČO): 
53 539 061
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
02/03/2021
 
Collection of documents: 
Zápisnica z VZ a prezenčná listina.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/04/2024)
Notárska zápisnica N 988/2023 - Osvedčenie o priebehu MVZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/14/2023)
Podpisový vzor člena dozornej rady.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/14/2023)
Zápisnica z dozornej rady.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/26/2023)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/26/2023)
Zápisnica z rokovania dozornej rady.pdf.pdf.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2023)
Notárska zápisnica.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2023)
Úplné znenie stanov.pdf.pdf.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2023)
Súhlas s vymenovaním do funkcie predsedu predstavenstva a podpisový vzor.pdf.pdf.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/29/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2023)
Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/29/2022)
podpisovy vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/06/2022)
zápisnica z rokovania DR.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/06/2022)
Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2022)
Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2022)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/02/2021)
podpisový vzor členov dozornej rady .asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/02/2021)
Podpisový vzor predsedu predstavensva.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/02/2021)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/02/2021)
Stanovy.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/02/2021)
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/02/2021)
Date of updating data in databases:  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person