Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10393/T-Zbl

Obchodné meno: 
Duslo, a.s.
 
Sídlo: 
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
 
IČO: 
35 826 487
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.11.2001
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Notárska zápisnica N 397/06, Nz 40245/06, NCRls 40068/06 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Licencia Ev. č. 0856/2006/L
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Povolenie Ev. č. 1243/2006/P
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Rozhodnutie - povolenie č. 2006T 0159
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Rozhodnutie - povolenie č. 2006E 0211
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Rozhodnutie - povolenie č. 2006P 0075
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Žiadosť o uvolnenie
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Podpisový vzor člena a predsedu predstavenstva - Ing. Zbyněk Průša
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Podpisový vzor člena a podpredsedu predstavenstva - Ing. Ondrej Macko
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Ing. Marek Štrpka
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Notárska zápisnica N 8/07, Nz 1496/07, NCRls 1490/07
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Notárska zápisnica N 7/07, Nz 344/07, NCRls 336/07 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Výročná správa k 30.06.2006
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Výročná správa + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Výročná správa 2006 - AGRODERT HOLDING, a.s.
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.02.2008)
Notárska zápisnica N 54/08, Nz 11403/08, NCRls 11307/08
  (Dátum doručenia: 26.03.2008)
Plnomocenstvo pre JUDr. Lukáša Garčára
  (Dátum doručenia: 04.04.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Andrej Babiš
  (Dátum doručenia: 04.04.2008)
Stanovy z 18.3.2008
  (Dátum doručenia: 04.04.2008)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Vyhlásenie z 9.6.2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
Vzdanie sa funkcie člena DR - Alexander Lehocký
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 11.6.2008
  (Dátum doručenia: 14.08.2008)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2007 materskej spoločnosti Agrofert Holding, a.s., Praha
  (Dátum doručenia: 16.09.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.8.2008
  (Dátum doručenia: 29.09.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.9.2008
  (Dátum doručenia: 29.09.2008)
Notárska zápisnica č. N 202/08, Nz 39819/08, NCRls 39447/08 z 24.9.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.09.2008)
Oznámenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti
  (Dátum doručenia: 29.09.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Vzdanie sa funkcie vedúceho odštepného závodu - Ing. Ondrej Macko
  (Dátum doručenia: 30.10.2008)
Stanovy - úplné znenie z 23.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Zápisnica z mimoriadneho predstavenstva 1.10.2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
Notárska zápisnica č. N 312/08, Nz 51863/08, NCRls 51375/08 z 26.11.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.12.2008)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Tibor Takács
  (Dátum doručenia: 03.12.2008)
Stanovy - úplné znenie z 26.11.2008
  (Dátum doručenia: 03.12.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tibor Takács
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Erik Rakický
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.03.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.03.2009)
Súhlas so zvolením za člena DR - Ing. Pavol Kerďo
  (Dátum doručenia: 18.03.2009)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Duslo, a.s. a AGROFERT Slovakia a.s.
  (Dátum doručenia: 16.04.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2008 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Zápis o priebehu volieb pre voľby do DR
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Jozef Mrllák
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Výpis ŽR - Agrofert Slovakia a.s.
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Notárska zápisnica N 167/09, Nz 20218/09, NCRls 20445/09 + Návrh zmluvy o zlúčení Duslo, a.s. a AGROFERT Slovakia a.s.
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Notárska zápisnica N 168/09, Nz 20216/09, NCRls 20443/09 + Návrh zmluvy o zlúčení + Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Notárska zápisnica N 169/09, Nz 20220/09, NCRls 20448/09
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Notárska zápisnica N 182/09, Nz 21658/09, NCRls 22026/09
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Notárska zápisnica N 183/09, Nz 21684/09, NCRls 22049/09
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Výpis ŽR
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
Konsolidovaná Výročná správa 2008 subjektu Agrofert Holding, a.s.
  (Dátum doručenia: 10.12.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009 v súlade s medzinárodnými štandardmi a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Výročná správa 2009 akcionára Agrofert Holding a.s., Praha
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Duslo, a.s. a ELDUS, a.s.
  (Dátum doručenia: 13.10.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Notárska zápisnica N 704/10, Nz 53655/10, Nz 54335/10 + návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.02.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010 zostavená v súlade s medzinárodnými štandardmi
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Notárska zápisnica N 301/2006, Nz 21799/2006, NCRls 21724/2006
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.12.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 15.12.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Odstúpenie z funcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 06.11.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 06.11.2012)
Notárska zápisnica č. N4452/2012, Nz37046/2012, NCRls 37806/2012
  (Dátum doručenia: 06.11.2012)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 10.01.2013)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 22.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.02.2013)
Podpisový vzor Ing. Zbyněk Průša
  (Dátum doručenia: 22.02.2013)
Notárska zápisnica č. NZ 25/2013, N 27/2013
  (Dátum doručenia: 22.02.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 09.05.2013)
Podpisový vzor Ing. Ľubomír Zatlukaj
  (Dátum doručenia: 09.05.2013)
Podpisový vzor Ing. Jan Stoklasa
  (Dátum doručenia: 09.05.2013)
Stanovy a.s
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Notárska zápisnica č. N1462/2013, Nz18019/2013, NCRls 18396/2013
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Individuálna úč. závierka
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Notárska zápisnica NZ 310/2013, N 340/2013
  (Dátum doručenia: 19.09.2013)
Rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.09.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ľubomír Zatlukaj
  (Dátum doručenia: 19.09.2013)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Peter Bláha
  (Dátum doručenia: 19.09.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.09.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.12.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Podpisový vzor člena prestavenstva Ing. Kvetoslava Trenčianska
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Pavol Kerďo
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.07.2014)
Vzdanie sa funkcie konateľa Mgr. Tibor Chmura
  (Dátum doručenia: 09.07.2014)
Rozhodnutí jediného akcionáře
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Roman Protuš
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Pavel Hanus, MBA
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Notárska zápisnica NZ 73/2015, N 82/2015
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Notárska zápisnica N 1639/2015, Nz 40135/2015, NCRls 40994/2015
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Notárska zápisnica N 1640/2015, Nz 40184/2015, NCRls 41071/2015
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Notárska zápisnica N 1641/2015, Nz 40185/2015, NCRls 41085/2015
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.01.2016)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 12.01.2016)
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra
  (Dátum doručenia: 12.01.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.01.2016)
Notárska zápisnica N 1639/2015, Nz 40135/2015
  (Dátum doručenia: 12.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Petr Cingr
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
Výročná správa za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.03.2017)
Výročná správa za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.03.2017)
Výročná správa za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Notárska zápisnica NZ 121/2017, N 92/2017 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.03.2017)
Úplné znenie zakladateľskej zmluvy z 30.6.2003
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2002, príloha k účt. závierke
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.08.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Notárska zápisnica N 90/05, Nz 19736/05, NCRls 19450/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Znalecký posudok číslo : 8/2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Andrej Babiš, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Podpisový vzor predstavenstva - Ing. Robert Konopka, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Vojtech Agner, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Notárska zápisnica N 317/05, Nz 34471/05, NCRls 33970/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Notárska zápisnica N 316/05, Nz 34478/05, NCRls 33975/05 + Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Vyhlásenie ŠO
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Vyhlásenie ŠO
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Notárska zápisnica N 318/05, Nz 34480/05, NCRls 33977/05
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
Vyhlásenie štaturárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Notárska zápisnica N 53/2006, Nz 4930/2006, NCRls 4925/2006
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Zmluva o kúpe cenných papierov
  (Dátum doručenia: 04.04.2006)
Znalecký posudok číslo 6/2005
  (Dátum doručenia: 04.04.2006)
Nárh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 26.04.2006)
Notárska zápisnica N 299/2006, Nz 21783/2006, NCRls 21699/2006
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Notárska zápisnica N 300/2006, Nz 21786/2006, NCRls 21709/2006
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ondrej Macko, Bratislava
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ľubomír Zatlukaj, Bratislava
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu Ing. Ondrej Macko, Bratislava
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Notárska zápisnica N 269/2006, NZ 29163/2006, NCRls 29117/2006 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Zápis Centrálnej volebnej komicie o priebehu volieb člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 24.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Petr Bláha
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Zbyněk Průša
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Jan Stoklasa
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.08.2018)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Jan Stoklasa
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Radomír Věk
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Stanovy - úplné znenie k 21.02.2017
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Kvetoslava Trenčianska
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Roman Protuš
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Pavel Hanus, MBA
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Peter Cingr
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)