Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  10393/T-Zbl

Business name: 
Duslo, a.s.
 
Registered seat: 
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
 
Identification number (IČO): 
35 826 487
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
11/28/2001
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/14/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2006)
Notárska zápisnica N 397/06, Nz 40245/06, NCRls 40068/06 + Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/13/2006)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/13/2006)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/13/2006)
Licencia Ev. č. 0856/2006/L
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/13/2006)
Povolenie Ev. č. 1243/2006/P
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/13/2006)
Rozhodnutie - povolenie č. 2006T 0159
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/13/2006)
Rozhodnutie - povolenie č. 2006E 0211
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/13/2006)
Rozhodnutie - povolenie č. 2006P 0075
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/13/2006)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/29/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/17/2007)
Žiadosť o uvolnenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/17/2007)
Podpisový vzor člena a predsedu predstavenstva - Ing. Zbyněk Průša
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/17/2007)
Podpisový vzor člena a podpredsedu predstavenstva - Ing. Ondrej Macko
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/17/2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Ing. Marek Štrpka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/17/2007)
Notárska zápisnica N 8/07, Nz 1496/07, NCRls 1490/07
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/17/2007)
Notárska zápisnica N 7/07, Nz 344/07, NCRls 336/07 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/17/2007)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/17/2007)
Výročná správa k 30.06.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2007)
Výročná správa + Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2007)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/11/2007)
Koncesná listina
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/11/2007)
Výročná správa 2006 - AGRODERT HOLDING, a.s.
Type of document: Enterprise of foreign person- accounting statement
  (Delivered: 09/17/2007)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/22/2008)
Notárska zápisnica N 54/08, Nz 11403/08, NCRls 11307/08
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/26/2008)
Plnomocenstvo pre JUDr. Lukáša Garčára
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/04/2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Andrej Babiš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/04/2008)
Stanovy z 18.3.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/04/2008)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2008)
Vyhlásenie z 9.6.2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2008)
Vzdanie sa funkcie člena DR - Alexander Lehocký
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/31/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 11.6.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/14/2008)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2007 materskej spoločnosti Agrofert Holding, a.s., Praha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/16/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.8.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/29/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.9.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/29/2008)
Notárska zápisnica č. N 202/08, Nz 39819/08, NCRls 39447/08 z 24.9.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/29/2008)
Oznámenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/29/2008)
Živnostenské listy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/02/2008)
Vzdanie sa funkcie vedúceho odštepného závodu - Ing. Ondrej Macko
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/30/2008)
Stanovy - úplné znenie z 23.10.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/12/2008)
Zápisnica z mimoriadneho predstavenstva 1.10.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/18/2008)
Notárska zápisnica č. N 312/08, Nz 51863/08, NCRls 51375/08 z 26.11.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/03/2008)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Tibor Takács
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/03/2008)
Stanovy - úplné znenie z 26.11.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/03/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tibor Takács
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Erik Rakický
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2008)
Rozhodnutie predstavenstva
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2009)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/18/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2009)
Súhlas so zvolením za člena DR - Ing. Pavol Kerďo
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/18/2009)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Duslo, a.s. a AGROFERT Slovakia a.s.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 04/16/2009)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/19/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/19/2009)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2008 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii a správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2009)
Zápis o priebehu volieb pre voľby do DR
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/09/2009)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Jozef Mrllák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/09/2009)
Výpis ŽR - Agrofert Slovakia a.s.
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/17/2009)
Notárska zápisnica N 167/09, Nz 20218/09, NCRls 20445/09 + Návrh zmluvy o zlúčení Duslo, a.s. a AGROFERT Slovakia a.s.
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/17/2009)
Notárska zápisnica N 168/09, Nz 20216/09, NCRls 20443/09 + Návrh zmluvy o zlúčení + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/17/2009)
Notárska zápisnica N 169/09, Nz 20220/09, NCRls 20448/09
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/17/2009)
Notárska zápisnica N 182/09, Nz 21658/09, NCRls 22026/09
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/01/2009)
Notárska zápisnica N 183/09, Nz 21684/09, NCRls 22049/09
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/01/2009)
Výpis ŽR
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/01/2009)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/17/2009)
Konsolidovaná Výročná správa 2008 subjektu Agrofert Holding, a.s.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/10/2009)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/12/2010)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/12/2010)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/17/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/17/2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009 v súlade s medzinárodnými štandardmi a správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2010)
Výročná správa 2009 akcionára Agrofert Holding a.s., Praha
Type of document: Enterprise of foreign person- accounting statement
  (Delivered: 08/04/2010)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Duslo, a.s. a ELDUS, a.s.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/13/2010)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/21/2010)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/21/2010)
Notárska zápisnica N 704/10, Nz 53655/10, Nz 54335/10 + návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/14/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/14/2011)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/19/2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010 zostavená v súlade s medzinárodnými štandardmi
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2011)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/21/2011)
Notárska zápisnica N 301/2006, Nz 21799/2006, NCRls 21724/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/05/2006)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/15/2011)
Výročná správa 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/15/2011)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/18/2012)
Výročná správa 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2012)
Odstúpenie z funcie člena dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/06/2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/06/2012)
Notárska zápisnica č. N4452/2012, Nz37046/2012, NCRls 37806/2012
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/06/2012)
Oznámenie
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 01/10/2013)
Stanovy akciovej spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/22/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/22/2013)
Podpisový vzor Ing. Zbyněk Průša
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2013)
Notárska zápisnica č. NZ 25/2013, N 27/2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/22/2013)
Rozhodnutie akcionára
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2013)
Podpisový vzor Ing. Ľubomír Zatlukaj
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/09/2013)
Podpisový vzor Ing. Jan Stoklasa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/09/2013)
Stanovy a.s
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/11/2013)
Notárska zápisnica č. N1462/2013, Nz18019/2013, NCRls 18396/2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/11/2013)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/21/2013)
Individuálna úč. závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2013)
Výročná správa za rok 2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2013)
Notárska zápisnica NZ 310/2013, N 340/2013
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/19/2013)
Rozhodnutia jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/19/2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ľubomír Zatlukaj
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/19/2013)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Peter Bláha
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/19/2013)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/19/2013)
Rozhodnutie akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/02/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/21/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/21/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/21/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/21/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/21/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/17/2014)
Podpisový vzor člena prestavenstva Ing. Kvetoslava Trenčianska
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/17/2014)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/06/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/22/2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Pavol Kerďo
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/22/2014)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/09/2014)
Vzdanie sa funkcie konateľa Mgr. Tibor Chmura
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/09/2014)
Rozhodnutí jediného akcionáře
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/02/2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Roman Protuš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/25/2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Pavel Hanus, MBA
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/25/2015)
Návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/24/2015)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/26/2015)
Notárska zápisnica NZ 73/2015, N 82/2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/26/2015)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/20/2015)
Notárska zápisnica N 1639/2015, Nz 40135/2015, NCRls 40994/2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/20/2015)
Notárska zápisnica N 1640/2015, Nz 40184/2015, NCRls 41071/2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/20/2015)
Notárska zápisnica N 1641/2015, Nz 40185/2015, NCRls 41085/2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/20/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2016)
Čestné vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/12/2016)
Výpis zo živnostenského registra
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/12/2016)
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/12/2016)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/12/2016)
Notárska zápisnica N 1639/2015, Nz 40135/2015
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/12/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Petr Cingr
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2017)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/01/2017)
Výročná správa za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2017)
Výročná správa za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2017)
Výročná správa za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Výročná správa za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Výročná správa za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2017)
Notárska zápisnica NZ 121/2017, N 92/2017 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/22/2017)
Úplné znenie zakladateľskej zmluvy z 30.6.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/05/2005)
Účtovná závierka za rok 2002, príloha k účt. závierke
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2005)
Účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/30/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/16/2005)
Zakladateľská listina - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/16/2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2005)
Notárska zápisnica N 90/05, Nz 19736/05, NCRls 19450/05 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/16/2005)
Znalecký posudok číslo : 8/2005
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 05/16/2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Andrej Babiš, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/16/2005)
Podpisový vzor predstavenstva - Ing. Robert Konopka, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/16/2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Vojtech Agner, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/16/2005)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/16/2005)
Notárska zápisnica N 317/05, Nz 34471/05, NCRls 33970/05 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/25/2005)
Notárska zápisnica N 316/05, Nz 34478/05, NCRls 33975/05 + Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 07/25/2005)
Vyhlásenie ŠO
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/25/2005)
Vyhlásenie ŠO
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/25/2005)
Notárska zápisnica N 318/05, Nz 34480/05, NCRls 33977/05
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 07/27/2005)
Vyhlásenie štaturárneho orgánu
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/14/2005)
Notárska zápisnica N 53/2006, Nz 4930/2006, NCRls 4925/2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/09/2006)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/09/2006)
Zmluva o kúpe cenných papierov
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/04/2006)
Znalecký posudok číslo 6/2005
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/04/2006)
Nárh zmluvy o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 04/26/2006)
Notárska zápisnica N 299/2006, Nz 21783/2006, NCRls 21699/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/05/2006)
Notárska zápisnica N 300/2006, Nz 21786/2006, NCRls 21709/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/05/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/18/2006)
Rozhodnutie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/18/2006)
Rozhodnutie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/18/2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ondrej Macko, Bratislava
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/18/2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ľubomír Zatlukaj, Bratislava
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/18/2006)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu Ing. Ondrej Macko, Bratislava
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/18/2006)
Notárska zápisnica N 269/2006, NZ 29163/2006, NCRls 29117/2006 + Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/26/2006)
Zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/16/2005)
Zápis Centrálnej volebnej komicie o priebehu volieb člena Dozornej rady
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/24/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2018)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/03/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/03/2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Petr Bláha
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/03/2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Zbyněk Průša
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/03/2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Jan Stoklasa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/03/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/23/2018)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Jan Stoklasa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Radomír Věk
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/21/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/21/2018)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2019)
Stanovy - úplné znenie k 21.02.2017
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/26/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/26/2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Kvetoslava Trenčianska
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/26/2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Roman Protuš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/26/2019)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2020)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/26/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/26/2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Pavel Hanus, MBA
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2020)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2021)
Date of updating data in databases:  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person