Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  7210/B-Zbl

Obchodné meno: 
EDYMAX Personal Management a. s.
 
Sídlo: 
Zochova 6-8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
 
IČO: 
36 265 403
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.10.2004
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Sobášny list
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Vyhlásenie o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Zápisnica z VZ 05.02.2007
  (Dátum doručenia: 14.02.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.02.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.02.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Informácia o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 27.12.2007
  (Dátum doručenia: 07.01.2008)
Zápisnica z VZ zo dňa 27.12.2007
  (Dátum doručenia: 07.01.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
Výročná správa za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 01.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 02.04.2009)
Rozhodnutie konateľa o premene
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 8.6.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 01.04.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 06.07.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.07.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 09.01.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Andrej Kostka na PhDr. Zoltán Horváth
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Daniela Horváthová na PhDr. Zoltán Horváth
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Zmluva o prevode obchodného podielu z PhDr. Zoltán Horváth na EDYMAX SE
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Podpisový vzor konateľa Peter Kuna
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Podpisový vzor prokuristu PhDr. Erik Maxin, MBA
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Rozhodnutie o zmene právnej formy
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Znalecký posudok číslo 136/2015
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Peter Kuna
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady PhDr. Marek Kuchta, MBA
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Podpisový vzor člena dozornej rady PhDr. Lenka Dorčáková, MBA
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Daniel Bercel, MBA
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Podpisový vzor prokuristu PhDr. Erik Maxin, MBA
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Znalecký posudok č. 1/2016
  (Dátum doručenia: 25.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Notárska zápisnica N 15/2017, Nz 973/2017, NCRls 983/2017 - zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
Podpisový vzor prokuristu PhDr. Marek Kuchta, MBA
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady Tatiana Kuchtová
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 04.08.2017
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
Notárska zápisnica N 161/2018, Nz 12359/2018, NCRls 12686/2018
  (Dátum doručenia: 23.04.2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva PhDr. Marek Kuchta, MBA
  (Dátum doručenia: 23.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Dohoda o kúpnej cene a platobných podmienkach
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Zápisnica z VZ z 17.10.2012
  (Dátum doručenia: 17.10.2012)
Podpisový vzor konateľa PhDr. Zoltán Horváth
  (Dátum doručenia: 17.10.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Dodatok č.1 k znaleckého posudku č. 208/2018
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Znalecký posudok č. 208/2018
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Notárska zápisnica Nz 62074/04, N 459/04
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Vyhlásenie o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Prehlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Podpisový vzor konateľa - Andrej Kostka, Galanta
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Podpisový vzor konateľa - Daniela Horváthová, Galanta
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Výpis z RT
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Osvedčenie MVZ
  (Dátum doručenia: 19.01.2005)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 19.01.2005)
Spoločenská zmulva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.01.2005)
Vyhlásenie o splatení vkladov spoločníkov
  (Dátum doručenia: 19.01.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Dodatok č. 2
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Vyhlásenie o úplnom znení SZ
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 01.04.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Notárska zápisnica N 286/2019, NZ 31808/2019, NCRls 32742/2019
  (Dátum doručenia: 25.10.2019)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Mgr. Silvia Cvengrošová
  (Dátum doručenia: 25.10.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Podpisový vzor konateľa Jakub Votoček
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Zápisnica z MVZ z 30.10.2020
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Prezenčná listina z MVZ z 30.10.2020
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 11.01.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  13.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)