Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  53/R-Zbl

Obchodné meno: 
Hotel Flóra, a.s.
 
Sídlo: 
17. novembra 14
Trenčianske Teplice 914 51
 
IČO: 
31 420 664
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.09.1992
 
Uložené listiny: 
Not.zápisnica N 127/06 NZ 26459/06
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Rozhodnutie samosprávneho kraja
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Miroslav Godál
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Pokorný
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Gašperan
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Notárska zápisnica N 62/2008 NZ 30231/2008
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Not. zápisnica N 104/2010 NZ 15797/2010
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
podpisový vzor Ing. Godál
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
podpisový vzor Ing. Ondek
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
podpisový vzor Ing. Pokorný
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 8
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Zapisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Podpisové vzory konateľov
  (Dátum doručenia: 21.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Zápisnica z VZ zo dňa 14.6.2004
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Not. zápisnica N 227/03 NZ 45165/03, prez. listina, Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Výročná správa, Príloha k účtovnej závierke za rok 2001,
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Listina členov predstavenstva, doz. rady a prokúry a ich podpis. vzory
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Podpisový vzor čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Podpisový vzor - Ing. František Baláž zo dňa 14.6.2004
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Súhlas s vymenovaním do funkcie Ing. Fratnišek Baláž zo dňa 14.6.2004
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 6
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.xls
  (Dátum doručenia: 25.05.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017.xls
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Úverová zmluva
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Pozvánka a prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Zápisnica z DR o 14,30 hod.
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Pozvánka a prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.03.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)